Hong Kong again in mode:lina ™! NemoFactory has given us books in which our projects appeared! One of them is Vintage Cafe + where you can read about our project Rusztowanie Bistro

NemoFactory is an independent International publisher with a dedication to introduce the latest national/international news about architecture, landscapes, interiors and urban design to the worldwide readers.

Hongkong ponownie w  mode:lina™! Wydawnictwo NemoFactory obdarowało książkami, w których pojawiły się nasze projekty! Jedną z nich jest Vintage Cafe +, w której znalazł się nasz projekt Bistro Rusztowanie.

NemoFactory to niezależne międzynarodowe wydawnictwo, którego celem jest dostarczanie czytelnikom z całego świata najnowszych krajowych / międzynarodowych wiadomości o architekturze, krajobrazach, wnętrzach i urbanistyce.