Opera Software designed by mode:lina ™ studio appeared on the cover of the prestigious business magazine Warsaw Business Journal in its first issue after rebranding. 

Opera Software projektu pracowni mode:lina™ pojawiła się na okładce prestiżowego biznesowego magazynu Warsaw Business Journal w jego pierwszym numerze po zmianach w identyfikacji wizualnej.