Few words about our studio in the CoOffice, in Concordia Design were printed in the Zawód:Architekt magazine.

"The young founders of architectural studio mode:lina, Jerzy Woźniak and Paweł Garus, whose office has become almost showcase of CoOffice, point out that the transfer to CoOffice into environment filled with so many creative companies gives many opportunities to meet interesting potential clients who often enter to their office beacause of curiosity. We have superimposed the very specific rhythm - we work from 7 in the morning, from 10 we accept customers. A lot of people come here during the day and taht is why sometimes we feel the need for some time off from the rest. - tell architects - Our interior design helps us with that. It provides the intimacy of work despite a small area of a room. With this solution, we have gained an additional 10m2 of usable space, thereby we were able to prowide some space for customers and a comfortable sofa for relaxing moments (candid and wide smile :-)). Both designers are most happy with a clear space and large windows aimed at downtown of Poznań. The continuous movement of people in Concordia promotes relationships, high mobilization and frequent collaboration, often completely spontaneous, arized under the spur of the moment. That is, probably what CoOffice initiatives are all about and we hope that the coming months will be as revealing for us as those we have behind us."

Kilka słów o naszej pracowni architektonicznej w CoOffice w Concordia Design w magazynie Zawód:Architekt.

"Młodzi założyciele pracowni architektonicznej mode:lina, Jerzy Woźniak i Paweł Garus, których biuro stało się już niemal wizytówką CoOffice, zgodnie podkreślają, że przeniesienie biura do CoOffice w otoczenie tak wielu kreatywnych firm daje często okazję do poznania ciekawych potencjalnych klientów, którzy wchodzą do ich biura często ze zwykłej ciekawości. Narzuciliśmy sobie dość konkretny rytm pracy - pracujemy od 7 rano, od 10 przyjmujemy klientów, w ciągu dnia przychodzi do nas wiele osób stąd czasem czujemy potrzebę wyłączenia się od reszty. - opowiadają architekci - Pomaga nam w tym nasz projekt wnętrza, który zapewnia pewną intymność pracy pomimo niewielkiej powierzchni pomieszczenia. Dzięki temu rozwiązaniu zyskaliśmy dodatkowo 10m2 powierzchni użytkowe, tym samym mogliśmy część biura wykorzystać na miejsce dla klientów czy wygodną kanapę dla chwil relaksu (szczery i szeroki uśmiech :-)). Obaj projektanci najbardziej cieszą się z jasnej przestrzeni i ogromnych okien skierowanych na śródmieście Poznania. Ciągły ruch ludzi w Concordii sprzyja relacjom, dużej mobilizacji i częstej współpracy czasem zupełnie spontanicznej wynikłej pod wpływem chwili. O to chyba chodzi w inicjatywach CoOffice i mamy nadzieję, że kolejne miesiące będą dla nas równie odkrywcze jak te, które mamy za sobą."