Fair stand for 4F Olympic collection

 

In the South Korean Pyeongchang, Polish athletes competing for Olympic medals will wear outfits designed by 4F, for the fifth time in a row. But before the Games begin, those Olympic collections have been presented at world’s biggest sport fair – ISPO Munich 2018, where they were on display at a stand designed by architects from mode:lina™ studio.

W południowokoreańskim Pjongczangu, polscy olimpijczycy powalczą o medale już po raz piąty ubrani w stroje zaprojektowane przez markę 4F. Wcześniej jednak olimpijskie kolekcje odwiedziły największe na świecie targi branży sportowej – ISPO Monachium 2018, gdzie zostały zaprezentowane na stoisku targowym zaprojektowanym przez architektów z pracowni mode:lina™.

Polish outfits are not the only Olympic collection by 4F! This Polish brand have also prepared 2018 Winter Olympics gear for the teams representing Greece, Croatia, Latvia, Macedonia and Serbia. The designers put the flagship Olympic 4F collections in a separate saucer-shaped construction. It refers to a futuristic Meteorological Station built in 1974 at Śnieżka in the Karkonosze Mountains.

Polskie stroje to nie jedyne spośród kolekcji olimpijskich, za które odpowiada marka 4F! Na tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie, ubrani przez polską markę, pojadą także reprezentanci Grecji, Chorwacji, Łotwy, Macedonii oraz Serbii. Flagowe, olimpijskie kolekcje 4F projektanci umieścili w odrębnym obiekcie o kształcie spodka, nawiązującym do futurystycznego Obserwatorium Meteorologicznego zbudowanego w 1974 roku na Śnieżce w Karkonoszach. 

mode:lina™ designers were inspired by the mountains. Their simple form played the main part during the design process of the pavilion. The designers’ aim was to create a reference point, easily seen on the map of the fair hall, as distinctive as shelters high up in the mountains.

Inspiracją dla projektantów z biura mode:lina™ była architektura gór. Ich prosta forma odegrała główną rolę przy projektowaniu pawilonu. Projektanci chcieli stworzyć rozpoznawalny punkt orientacyjny na mapie hali targowej, wyróżniający się na wzór wysokogórskich ośrodków.

The main display was located in a construction inspired by modern mountain shelters. It consists of two joints cabins with characteristic sloped roofs. Its façade was covered with dark wood, often seen in traditional mountain architecture. The interior walls were, in contrast, lined with pine plywood, which gave it a feeling of warmth.

Główną ekspozycję umieszczono w obiekcie inspirowanym współczesnymi schroniskami górskimi, na który składają się dwa połączone ze sobą domki o charakterystycznych skośnych dachach. Jego elewacje zostały pokryte ciemnym drewnem – często pojawiające się w tradycyjnej górskiej architekturze. Dla kontrastu, wnętrze wykończono sosnową sklejką, która nadała mu ciepłego klimatu.

The actual outfit collection is housed in the bigger cabin, while the smaller one was turned into a chill out area, similar to the interiors of mountain shelters. The cabins were raised by half a metre and surrounded by metal barriers, just like on a mountain trail.

Większy z domków kryje w sobie aktualną kolekcję, podczas gdy w mniejszym stworzono strefę odpoczynku przypominającą wnętrza wysokogórskich schronisk. Domki zostały również podniesione o pół metra oraz otoczone metalowymi barierkami jak na górskim szlaku.

PROJECT: F4 fair stand
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka
LOCATION: ISPO Munich 2018
COMPLETION: 28th January 2018
AREA: 200 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: pawilon targowy 4F
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka
LOKALIZACJA: ISPO Monachium 2018
REALIZACJA: 28th stycznia 2018
POWIERZCHNIA: 200 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński