Bidfood Farutex Culinary Academy

In the heart of Poland a new culinary scene has arisen. Architects from mode:lina™ studio were commissioned to design an interior arrangement of Farutex Culinary Academy. The academy was specially designed not only for presentations, culinary or sommelier workshops purposes but also for meetings and training courses among bigger number of people - the auditorium can hold over 40 persons!

Since a chef rules the roost during shows, the architects has proposed an exposed kitchen, which is like a scene topped with black latticework and complete multimedia equipment. Due to hung televisions and retractable screen, guests are able to accurately observe the preparation of their meals.

 

W centralnej Polsce powstała nowa scena kulinarna. Architektom z biura mode:lina™ zlecono zadanie aranżacji wnętrza Akademii Kulinarnej Bidfood Farutex.  Akademia została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu jej zarówno pod kątem prezentacji i warsztatów kulinarnych czy sommelierskich jak również spotkań oraz szkoleń w większym gronie - widownia Akademii mieści ponad 40 osób!

Ze względu na fakt, że kucharz gra pierwsze skrzypce podczas pokazów, architekci zaproponowali wyeksponowaną kuchnię, która jest niczym scena zwieńczona od góry czarną kratownicą z kompletnym osprzętem multimedialnym. Dzięki zawieszonym telewizorom i wysuwanemu ekranowi goście mogą bardzo dokładnie obserwować przygotowywanie ich posiłków.

The black, steel construction has served to create a shelving with wooden cubes, perfectly fit for keeping wines from all over the world. Neon signs above the shelvings make it easier to find a bottle from one’s own favourite place in the world.

The interior of the academy is kept in a style of elegant and industrial vibe. The kitchen itself is exposed on an island made from stylised black-and-white tiles.

Czarna stalowa konstrukcja posłużyła również do stworzenia regałów z drewnianymi kubikami, idealnie dopasowanymi do przechowywania win z niemal całego świata. Neony nad regałami ułatwiają odnalezienie butelki ze swojego ulubionego miejsca na świecie.

Wnętrze utrzymane jest w eleganckiej oraz industrialnej atmosferze. Sama kuchnia wyeksponowana jest na wyspie stworzonej ze stylizowanych biało-czarnych płytek.

PROJECT: Bidfood Farutex Culinary Academy
DESIGN : mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
COMPLETION: January 2017
LOCATION: Łódź, Poland
AREA: 100 m2
PHOTOS: Marcin Ratajczak

PROJEKT: Akademia Kulinarna Bidfood Farutex
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
ZREALIZOWANY: Styczeń 2016
LOKALIZACJA: Łódź
POWIERZCHNIA: 100 m2
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak