Aviator Apartment

Poznań based mode:lina™ studio were lucky to design an interior that reflects a very interesting personality: a young lawyer and a pilot all in one. "I want simple and cosy space in neutral style, so that every new thing will fit perfectly.” he said.

Architekci z pracowni mode:lina™ mieli szczęście zaprojektować mieszkanie, które odzwierciedla bardzo ciekawą osobowość: młodego prawnika i pilota w jednym. „Chcę prostego i ciepłego wnętrza w neutralnym klimacie tak żeby każdy nowy przedmiot pasował do całości.”

Details make the furniture. The gap between the shelves overlaps with the graphic from the office room. It looks like the view outside the plane's window!

Meble wyróżniają detale. Otwór między półkami nakłada się z grafiką z pokoju biurowego - to jak obraz za oknem samolotu!

Themes reffering to aviation appears in whole apartment. Shape of designed furniture remains plane's wing form.

Motywy związane z lotnictwem pojawiają się w całym mieszkaniu. Kształt specjalnie zaprojektowanych mebli nawiązuje do formy skrzydła samolotu.

Gaps in furniture allow to controle the space!

Wcięcia w meblach pozwalają kontrolować przestrzeń!

PROJECT: Aviator Apartment
DESIGN: mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
LOCATION: Poznań, Poland
AREA: 60 m2
COMPLETION: 2013
PHOTOS: Marcin Ratajczak and Ayuko Studio (published in Cztery Kąty 8/2014 )

PROJEKT: Aviator Apartment
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 60 m2
REALIZACJA: 2013
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak and Ayuko Studio (opublikowane w magazynie Cztery Kąty nr 8/2014 )