Beam & Block House

„We assume that less is more.” The clients came to mode:lina™ office with this concept and a 140m. of house interior, which was meant to be designed according to their own ideas.

„Wychodzimy w założenia, że mniej to więcej.” Z tą koncepcją klienci zgłosili się do biura mode:lina™ Z koncepcją i ze 140m wnętrza domu, w który zamierzali tchnąć wszystkie swoje idee.

„During working days our breakfast is ultra fast (She doesn't eat anything, he eats while leaving house). We celebrate weekend meals, that's why we need a big dining table.”

„W tygodniu jemy śniadania w wersji super szybkiej (Ona nie je w ogóle, On często na stojąco, w locie). Celebrujemy posiłki w weekendy – wtedy chcemy usiąść przy stole jadalnym.”

Living room space was once again dictated with minimalist attitude:

„We don't want the whole room to be about TV. We have some books, some albums also, it would be nice to expose them. Fireplace same as TV - we want it but it should be discreet.”

Przestrzeń salonu znowu została podyktowana minimalistycznym podejściem:

„Nie chcemy, żeby całe pomieszczenie było zorientowane na TV. Mamy też książki i kilka dobrych albumów, które fajnie byłoby wyeksponować. Kominek chcemy, żeby był, ale znowu – dyskretnie.”

Scandinavian style, client's favorite, was reached by materials: raw concrete and wood. It's supplemented with white and dark grey shades with ubiquitous energetic yellow color.

Skandynawski styl, o który chodziło klientom, uzyskano przy pomocy materiałów - surowego betonu i drewna. Uzupełniają je szarości, biel i wszechobecny, energetyczny żółty kolor.

Upstairs, as well as on the ground floor, raw materials and gray shades are combined with energetic yellow color.

Na piętrze domu, podobnie jak na parterze, surowe materiały i szarości przeplatają się z energetycznym żółtym kolorem.

„In bathroom, there's usually the two of us so we want both the shower and the bathtub.” On this small space, divided into two parts, architects successfully fit quite a big bath and a comfortable shower.

„Często jesteśmy w łazience we dwójkę – chcemy mieć i prysznic, i wannę.” Na niewielkiej powierzchni, podzielonej na dwie części łazienki architekci zmieścili sporą wannę i wygodny prysznic.

PROJECT: Beam&Block House
DESIGN: mode:lina
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
LOCATION: Poznań
AREA: 140 m2
COMPLETION: 2013
PHOTOS: Marcin Ratajczak

PROJEKT: Beam&Block House
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 140 m2
REALIZACJA: 2013
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak