BIZUU Après-Midi

Blanka Jordan and Zuzanna Wachowiak, founders and designers of the popular fashion brand BIZUU, which has gained a huge popularity on the Polish fashion market since 2010, have created a brand-new afternoon clothing line under the label BIZUU Après-Midi. The first boutique of the BIZUU Après-Midi opened in Poznań and mode:lina™ team has been invited to cooperation.

Blanka Jordan i Zuzanna Wachowiak, założycielki i projektantki popularnej marki modowej BIZUU, zyskującej od 2010 roku dużą popularność na polsim rynku modowym, stworzyły nową popołudniową linię ubrań pod szyldem BIZUU Après-Midi. Pierwszy butik spod znaku BIZUU Apres-Midi powstał w Poznaniu, a do współpracy zaproszono zespół mode:lina™.

Blanka and Zuzanna always work together on designs of each collection. As a result, even the tiniest detail is well prepared. Therefore, the inspiration for the architects has become one of the most characterictic element of Blanka and Zuzanna's work – pattern with rich lines and angles. Imitated workshop atmosphere in the boutique combines loose character of the new brand and a technical style.

Blanka i Zuzanna zawsze razem pracują nad wyglądem każdej kolekcji, dzięki czemu nawet najmniejszy szczegół dopracowany jest z wyjątkową precyzją. Stąd inspiracją dla architektów stał się jeden z charakterystycznych elementów ich pracy - wykrój krawiecki bogaty w linie i kąty. Klimat pracowni krawieckiej przeniesiony do butiku łączy w sobie luźny charakter nowej marki wraz z technicznym rzemieślniczym sznytem. 

Architects from mode:lina™ studio have written into the space of the local lines and shapes inspired by patterns. Patchwork made of various materials is consistent with the refreshed visual identification of BIZUU brand. Interior of the boutique, where the walls are covered of black and white carrara marble pattern, are complemented by a pink, perforated sheet metal and black, contrastive edges.

Architekci z mode:lina™ wpisali w przestrzeń lokalu linie i kształty inspirowane wykrojami. Patchwork różnorodnych materiałów jest spójny z odświeżoną identyfikacją wizualną marki BIZUU. Płaszczyzny pokrywające ściany lokalu o wzorze białego i czarnego karraryjskiego marmuru uzupełnione są różową perforowaną blachą i czarnymi kontrastowymi krawędziami.

This particular style has been also applied to a dynamic, illuminated lines in an entrance.

Podobny zabieg w ażurowej formie pojawił się w witrynie, którego kontynuacją są dynamiczne podświetlone linie w portalu wejściowym. 

PROJECT: BIZUU Après-Midi
DESIGN : mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
COMPLETION: October 2016
LOCATION: CH Posnania, Pleszewska 1, Poznań
AREA: 60 m2
PHOTOS: Marcin Ratajczak

PROJEKT: BIZUU Après-Midi
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
ZREALIZOWANY: Październik 2016
LOKALIZACJA: CH Posnania, Pleszewska 1, Poznań
POWIERZCHNIA: 60 m2
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak