Bookbox Loft

„We love open space and flexible solutions, but we need cozy rooms and some privacy as well.”

„We love to be noisy; talk loudly while eating, listen to loud music etc. but at the same time J. Is an early bird and I'm a night owl and we are both light sleepers.”

„We love and owe a lot of books, clothes, shoes and other cool stuff but but we have only 70 m2.”

„Uwielbiamy otwarte przestrzenie i elastyczne rozwiązania, ale potrzebujemy też przytulności i prywatności.”

Jesteśmy hałaśliwi; głośno gadamy przy jedzeniu, głośno słuchamy muzyki itp. Z kolei J. Jest porannym skowronkiem, ja typem sowy, a oboje łatwo obudzić.”

„Kochamy posiadać mnóstwo książek, ciuchów, butów i innych fajnych rzeczy, a nasze mieszkanie to zaledwie 70 m2.”

The central zone of the apartment includes a kitchen with a dining room and a mysterious black box. The dark cube integrates the wardrobe, small library, working desk and a small kennel.

Centralna część mieszkania składa się z kuchni z jadalnią oraz tajemniczej czarnej kostki. Ciemny kubik to zintegrowane ze sobą: garderoba, mała biblioteka, miejsce pracy oraz mała buda dla psa.

The central zone of the apartment includes a kitchen with a dining room and a mysterious black box. The dark cube integrates the wardrobe, small library, working desk and a small kennel.

Centralna część mieszkania składa się z kuchni z jadalnią oraz tajemniczej czarnej kostki. Ciemny kubik to zintegrowane ze sobą: garderoba, mała biblioteka, miejsce pracy oraz mała buda dla psa.

3 other zones are:

1 – living room
2 – walk-in closet
3 – bathroom / bedroom

3 pozostałe strefy mieszkania to:

1 – salon
2 – przechodnia garderoba
3 – łazienka / sypialnia

PROJECT: Bookbox Loft
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak
LOCATION: Poznań
AREA: 70 m2
COMPLETION: 2011
PHOTOS: Marcin Ratajczak

PROJEKT: Bookbox Loft
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 70 m2
REALIZACJA: 2011
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak