Brain Embassy

Brain Embassy offers spaces where you can work while on the move, rest by meditating or cycling. You are only restricted by your own imagination. A cooperation of Adgar Poland with mode:lina™ studio designers resulted in the Brain Embassy brand being spatially complemented by a motif of synapses running across the whole interior.

Brain Embassy oferuje przestrzenie, w których możesz pracować w ruchu, odpoczywać, medytując lub jadąc na rowerze. Ogranicza Cię tylko Twoja własna wyobraźnia. Współpraca Adgar Poland z projektantami z biura mode:lina™ zaowocowała przestrzennym uzupełnieniem marki Brain Embassy o motyw przechodzących przez całe wnętrze synaps.

 

 

There are over 100 billion neurons in a human brain. Thanks to them we think, act and discover. There are even more synapses, which pass information in our brain! Taking these facts and the visual identity system into consideration, mode:lina™ designers created a space completely in tune with the human mind.

Ludzki mózg składa się z ponad 100 miliardów neuronów, dzięki którym myślimy, działamy i odkrywamy. Jeszcze więcej jest synaps, przez które “przeskakują” informacje w naszym mózgu! Czerpiąc z tych faktów oraz z identyfikacji wizualnej, projektanci z mode:lina™ stworzyli przestrzeń całkowicie podporządkowaną ludzkiemu umysłowi.

 

 

In the new location of Brain Embassy co-creating in Warsaw, everyone will find a space which will suit their company’s needs and match their character. You can work in a quiet library room, share ideas and inspirations in a large open-space zone filled with mind maps, or meet your client in an urban square full of trees. It all depends on how far your own imagination goes!

W nowej lokalizacji warszawskiego co-creatingu Brain Embassy każdy odnajdzie przestrzeń skrojoną pod potrzeby swojej firmy i swojego własnego charakteru. Możesz pracować w zaciszu sali bibliotecznej, dzielić się inspiracjami i pomysłami w dużej przestrzeni open-space wypełnionej mapami myśli, czy spotkać się ze swoim klientem na miejskim placu pełnym drzew. Wszystko zależy tylko od tego jak daleko sięga Twoja własna wyobraźnia!

 

When co-working is not enough, it is worth taking yet another step forward. Not only share and discover, but also inspire one another. That is why Brain Embassy is more than just a workplace, it is also an environment where a well-knit community is formed. Adgar Poland, who introduced the concept to the Polish market, provided entrepreneurs with a unique interior, along with a unique business model, which allows their companies to keep their own working style in this creative environment of the highest quality, designed by mode:lina™ studio. Brain Embassy has set a new trend with the aim of not only providing a beautiful and functional office but most importantly of establishing an engaged community of people who work in it and co-create it.

Kiedy co-working to za mało, warto iść o krok dalej. Nie tylko współdzielić i poznawać, ale również wzajemnie się inspirować. Dlatego Brain Embassy to nie tylko miejsce pracy, ale także środowisko tworzące zgraną społeczność. Adgar Poland, stojący za wdrożeniem na polskim rynku konceptu Brain Embassy oddał zarówno wyjątkowe wnętrze, jak i unikalny model biznesowy pozwalający firmom zachować swój własny styl pracy w najwyższej jakości kreatywnym środowisku zaprojektowanym przez pracownię mode:lina™. Przestrzeń Brain Embassy wyznaczyła nowy kierunek, którego celem jest już nie tylko piękne i funkcjonalne wnętrze biura ale przede wszystkim zaangażowana społeczność, która w nim pracuje oraz je współtworzy.

 

 

Visitors to Brain Embassy in Warsaw’s Mokotów are, from the very entrance, led right through the entire interior by three-dimensional elements, inspired by neurons and synapses. Just like impulses pass through them in our brain, steel synapses constructions pass through several zones, and link innovative areas of this unique co-creating.

Odwiedzających Brain Embassy na warszawskim Mokotowie już od wejścia prowadzą przez całe wnętrze przestrzenne formy inspirowane neuronami i synapsami. Tak jak w naszym mózgu przeskakują przez nie impulsy, tak przez kolejne strefy Brain Embassy przeskakują stalowe konstrukcje synaps spinając ze sobą kreatywne przestrzenie tego co-creatingu.

PROJECT: Brain Embassy 
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka
COMPLETION: December 2017
LOCATION: Adgar Plaza One, Adgar Park West - Warsaw
AREA: 3 000 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński, Adgar Poland / The Brain Embassy
COOPERATION: ARCHICON

PROJEKT: Brain Embassy
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka
ZREALIZOWANY: Grudzień 2017
LOKALIZACJA: Adgar Plaza One, Adgar Park West - Warszawa
POWIERZCHNIA: 3 000 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński, Adgar Poland / The Brain Embassy
WSPÓŁPRACA: ARCHICON