Brandburg Home & Studio

I knew that this would be a perfect place! - says Maciej Kawecki, owner of Brandburg studio.

During his first visit, Maciej has already knew that he has just found a place for living and for working. He has commissioned his friends from mode:lina™ studio to do an arrangement of the place. The task wasn't easy, because the designers has faced a challenge of making both a multifunctional design studio space and apartment for living on merely 37 m2 of area... what is more, they also needed to remember about “hiding-room” for a 6-years old son!

Wiedziałem, że to jest miejsce, którego szukałem! - Maciej Kawecki, właściciel studia Brandburg.

Już podczas pierwszej wizyty w nowym mieszkaniu Maciej wiedział, że właśnie znalazł swoje miejsce do zamieszkania, pracy i do życia. Jego aranżację zlecił zaprzyjaźnionej pracowni mode:lina™. Zadanie nie było łatwe, ponieważ projektanci stanęli przed wyzwaniem stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni studia designu oraz mieszkania na zaledwie 37 m2 powierzchni... a do tego trzeba było jeszcze pamiętać o pokoju-kryjówce dla 6-letniego syna!

The main function of the flat was to be an attractive place for business meetings. Moreover, it was essential to be a multifunctional space for creative and lasting many hours workshops as well. However, it was also necessary to include all functions of a comfortable apartment. Lastly, it had to be a safe and friendly place for a child.

W swej głównej funkcji mieszkanie miało być atrakcyjnym miejscem do spotkań biznesowych oraz funkcjonalną przestrzenią do wielogodzinnej pracy kreatywnej i warsztatowej, równocześnie jednak posiadać wszystkie funkcje wygodnego mieszkania ale co najważniejsze być bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla dziecka.

A characteristic box built of sterling boards was a perfect response to the needs. The area made of sterling boards is at the same time a kitchen, comfortable bedroom, office and a cleverly concealed “hiding-room” for a child. There is a “secret base” with toys and “lil'pirate's” treasures just behind a mobile shelf unit. Putting out the shelf unit is already a great fun!

Charakterystyczny box zbudowany z płyt OSB stał się idealną odpowiedzią na te potrzeby. Przestrzeń konstrukcji z płyt to jednocześnie kuchnia, sypialnia, gabinet oraz sprytnie schowana kryjówka. Mobilny regał to nie lada frajda dla syna, który w ten sposób ma swoją ukrytą bazę z zabawkami!

A large workshop wall provides adequate space for working with clients. There is even a place to hang Maciej's beloved bicycle with his company's colorings. 

Duża ściana warsztatowa zapewnia odpowiednią przestrzeń do pracy z klientami. Znalazło się tam również miejsce na powieszenie ukochanego roweru Macieja w kolorystyce firmowej jego marki!

PROJECT: Brandburg Home & Studio
DESIGN : mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
COMPLETION: August 2016
LOCATION: Poznań, Poland
AREA: 37 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: Brandburg Home & Studio
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
ZREALIZOWANY: Sierpień 2016
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 37 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński