ChiChi 4U – Batorego

Situated within the northern area of poznań is ChiChi 4U – a new burger restaurant envisioned by mode:lina™. As the architectural design studio has previously created interiors for the same company, the new venue seeks to form a unique space while still aligning with the ChiChi 4U brand.

W północnej części Poznania znajdziecie teraz nowe ChiChi 4U - restaurację z burgerami zaprojektowaną przez mode:lina™. Ponieważ to kolejny lokal stworzony przez poznańskich architektów, nowy punkt zyskał całkowicie nową przestrzeni przy jednoczesnym zachowaniu rozpoznawalnych elementów marki ChiChi 4U.

 

The interior was filled with surprising materials which came straight from a building supplies warehouse! Almost 300 PVC pipes covered the walls and ceilings, and their dynamic composition with yellow mesh panels became a trademark of ChiChi 4U new joint. Mesh panels around the counter helped with presenting the menu.

Wnętrze nowej lokalizacji wypełniły zaskakujące materiały, które przyjechały prosto ze składu budowlanego! Niemal 300 kanalizacyjnych rur PCV pokryło ściany i sufity, a ich dynamiczne ułożenie wraz z żółtymi kratownicami stały się znakiem rozpoznawczym nowego lokalu. Kratownice otaczające ladę  baru  posłużyły również  jako  ekspozycja  menu.

mode:lina™ designers also paid attention to ensure consistency between this interior’s design and the recognisable style of other venues – the interior was complemented with dark corrugated metal sheet, wood accessories and black tiles in the bar area. 

Projektanci z mode:lina™ czuwali także nad spójnością aranżacji wnętrza z dotychczasową rozpoznawalną stylistyką pozostałych punktów  - uzupełniając wnętrze ciemną ryflowaną blachą, drewnianymi dodatkami oraz czarnymi płytkami za barem. 

PROJECT: ChiChi 4U - Batorego
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka
COMPLETION: April 2019
LOCATION: Osiedle Stefana Batorego 79, 60-101 Poznań
AREA: 40 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: ChiChi 4U - Batorego
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka
ZREALIZOWANY: Kwiecień 2019
LOKALIZACJA: Osiedle Stefana Batorego 79, 60-101 Poznań
POWIERZCHNIA: 40 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński