Concordia Design Wrocław

Wyspa Słodowa is quite a unique spot on Wroclaw’s plan. For years it has been a center of various events organized, independently, with help of local visual artists and musicians. Concordia Design building, conjured by the brilliant minds of MVRDV only fleshes out that uniqueness.

To arrange one of the most demanding parts of the building - void (the undercut), the Investor asked for help none other than mode:lina™ designers.

Our prime goal was to keep the idea of architecture’s complete immersion, while at the same time leaving enough space for comfy, intimate spaces for various meetings, informal gatherings and work - Paweł Garus, architect and co-owner in mode:lina™.

 

Wyspa Słodowa to szczególne miejsce na mapie Wrocławia. Od lat stanowi centrum wydarzeń organizowanych oddolnie przez lokalnych artystów oraz muzyków. Kontekst tego wyjątkowego miejsca uzupełnił budynek Concordia Design zaprojektowany przez jedno z najbardziej uznanych biur na świecie - MVRDV.

Do zaaranżowania jednej z najbardziej wymagających przestrzeni budynku, czyli tzw. void’u (wycięcia), na funkcję restauracyjną, Inwestor zaprosił projektantów z pracowni mode:lina™.

Zależało nam aby pozostawić możliwość maksymalnego doświadczania skali architektury, przy jednoczesnym zapewnieniu przytulnych, intymnych przestrzeni do spotkań, rozmów oraz pracyPaweł Garus, architekt i partner w mode:lina™.

Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building

A big void (undercut) is a space, widely open in every direction, where both interior and flora outside flow within each other. Grand mural created by Alicja Biała is the perfect testament to that openness and a compliment to Michelangelo's Sistine Chapel.

Duży void (podcięcie) to przestrzeń na wskroś otwarta z każdej strony, w której przenikają się wzajemnie wnętrze z zielonym otoczeniem wyspy. Jej zwieńczeniem jest górujący nad wszystkim, niczym sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej, gigantyczny mural autorstwa Alicji Białej.

Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Hub Wrocław
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building

Outstanding height of the room, three enormous glazed facades and monumental mural on the ceiling are key space-defining elements that, at the same time, impose many limits. Interior arrangement should in no way be simple embellishment or rival architecture itself, it’s task is to fill in the gaps left by it - Jerzy Woźniak, architect and co-owner in mode:lina™

Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building

Effortless forms created by mode:lina™ paved the way for balanced interiors that perfectly supplement the scale of existing architecture. Hidden in smaller arrangements of each and every zone are all possible scenarios that guests are welcome to play out. In the new space of the restaurant all elements: lights, textures, colors and shapes skilfully interact with one another.

Lekkie formy stworzone przez mode:lina™ budują wyważone wnętrze, które uzupełniają efekt skali istniejącej architektury. W mniejszych aranżacjach poszczególnych stref kryją się funkcjonalne scenariusze dla różnych opcji siedzenia i spędzania czasu przez gości. W nowej przestrzeni restauracji umiejętnie przenika się gra świateł, tekstur, kształtów oraz kolorów.

Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building

The open space of the building's big restaurant was divided into smaller cubicles using tall plants and individually designed furniture. “Void” was filled with high legged tables with an integrated lighting system, smaller tables with specific construction, and freely flowing curtains from the metal hangers, all making space more intimate and cosy. What’s even more important is that it’s easily moveable, allowing for reorganising space in the spirit of any scheduled event.

Otwarta przestrzeń dużej restauracji została wydzielona na mniejsze strefy za pomocą wysokich roślin oraz zaprojektowanych indywidualnie mebli. “Void” wypełniły wysokie stoły ze zintegrowanym oświetleniem, mniejsze stoliki z charakterystyczną konstrukcją oraz zasłony podwieszone na stalowej konstrukcji zasłony, które pełnią zarazem ważne zadanie funkcjonalne - umożliwiają stworzenie bardziej prywatnych, przytulnych przestrzeni i ułatwiają szybką zmianę układu wnętrza w zależności od planowanych wydarzeń.

Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building

The central space is occupied by a vast bar in the form of an easily accessible island. It is of great importance especially during summers, as the facade encompasses a set of wide doors that are fully opened during that season. Steel construction of the bar not only allows for keeping and presenting a wide variety of liquor but also invites all-surrounding nature inside

Centralne miejsce zajął duży bar w formie dobrze widocznej i łatwo dostępnej wyspy. Jest to szczególnie ważne latem, kiedy na zieloną część Wyspy Słodowej otwierane są sporych rozmiarów drzwi umieszczone w szklanej fasadzie. Stalowa konstrukcja baru nie tylko organizuje przechowywanie i ekspozycję szerokiej gamy alkoholi, ale także pozwala wprowadzić wszechobecną zieleń do wnętrza.

Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Design Wrocław - restaurant inside MVRDV building

Back wall is closed off by the big dining section, which under the brand of SLODOWA presents guests with a broad selection that absolutely every “foodie” will adore. Its central part is mainly composed of black tiles, which in turn is supported by a perforated plate in the back and the wall that are a smooth continuation of the mural. Achieved color mapping clearly organizes space for three independent gastronomical concepts, each having its’ assigned color alluding to the mural above them.

Tylną ścianę zamyka długa, monolityczna strefa gastronomiczna, która pod szyldem SŁODOWA oferuje swoim gościom zróżnicowaną ofertę, którą doceni każdy “foodie”. Jej główną część stanowi lada z ciemnych płytek, dla której tłem jest perforowana blacha i ściany będące płynną kontynuacją  muralu. Podział kolorystyczny klarownie organizuje przestrzeń dla trzech różnych konceptów gastronomicznych, z których każdy ma przypisany swój własny kolor odpowiadający muralowi nad nim.

Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building

Open terrace on the top floor of the Concordia Design is the great extension of the gastronomic concept down below. It’s focal points - enormous bar, in shape mirroring the one in the Void and big seatings imitating stadium-like tribunes, made from plywood with overprinted bits of Alicia Biała’s mural. Designers loosely referenced seaside resorts both material-wise for the bar and in catalog’s furniture character.

Uzupełnieniem koncepcji restauracji jest aranżacja otwartego tarasu na dachu budynku, którego najważniejszym elementem jest duży bar w kształcie nawiązującym do baru w void’zie oraz duże siedziska w formie trybun wykonane ze sklejki z nadrukami fragmentów murala Alicji Białej. Projektanci sięgnęli do swobodnych skojarzeń z architekturą nadmorskich kurortów zarówno przy doborze materiałów na bar jak i kształtu i charakteru mebli katalogowych.

Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building
Concordia Desgin Wrocław - restaurant inside MVRDV building

PROJECT: Concordia Design Wrocław - restaurant and roof terrace
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka-Włodarczyk, Joanna Lenart
ARCHITECTURAL DESIGN: MVRDV
LOCATION: Wyspa Słodowa 7, Wrocław
COMPLETION: August 2020
AREA: Restaurant – 250 m2 / Terrace – 600 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński
COOPERATION: ICON Concept / INTERIOR Group / DEMIURG / Q2 STUDIO

PROJEKT: Concordia Design Wrocław - restauracja oraz taras na dachu
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka-Włodarczyk, Joanna Lenart 
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA: MVRDV
LOKALIZACJA: Wyspa Słodowa 7, Wrocław
ZREALIZOWANY: Sierpień 2020
POWIERZCHNIA: Restauracja – 250 m2 / Taras – 600 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński
WSPÓŁPRACA: ICON Concept / INTERIOR Group / DEMIURG / Q2 STUDIO