CREDUS Clinic

CREDUS CLINIC is a place on Poznań’s medical map, which is to be unquestionably associated with top professionalism, elegant modernity and comprehensive care for patients. Young doctors fromCREDUS CLINIC wanted to ensure that the ideals present from the moment the clinic was established, were seen in its functional and patient-friendly spatial solutions. That is why they decided to entrust mode:lina™ architects with designing the clinic’s interior. 

CREDUS CLINIC to miejsce na medycznej mapie Poznania, które ma nieodzownie kojarzyć się z najwyższym profesjonalizmem, elegancką nowoczesnością oraz kompleksową obsługą pacjenta. Aby idee przyświecające założeniu kliniki przekuć na funkcjonalne i przyjazne pacjentom rozwiązania przestrzenne, młodzi lekarze stojący za CREDUS CLINIC powierzyli projekt aranżacji wnętrz architektom z mode:lina™

White reception area with an oak desk and office space, in shape resembling a medical cross, is a clear architectural reference to the purpose of this space. All necessary functions were gathered along a flowing, curved line, which puts in order, and most importantly calms, the common area. This makes a good first impression on a patient arriving to the clinic. 

Wyraźnym architektonicznym nawiązaniem do przeznaczenia lokalu jest biała recepcja z dębowym wycięciem nawiązującym do lekarskiego krzyża. Wszelkie niezbędne funkcje zostały ujęte w płynącą wyobloną linię, która porządkuje, a przede wszystkim uspokaja przestrzeń wspólną, która wywiera pierwsze wrażenie na wchodzącym do wnętrza pacjencie. 

Individual doctor’s offices create a sequence of bright, light spaces with entrances hidden in a rhythmic pattern of panels which cover the walls. The whiteness of the walls, having such a strong association with medicine, in CREDUS gives a background to warm, oak finish, black elements and iconic pictures by Szymon Brodziak

Gabinety  tworzą  sekwencję lekkich i jasnych przestrzeni z wejściami ukrytymi w rytmicznym wzorze paneli pokrywających ściany. Biel ścian, tak silnie związana z medycyną, jest w CREDUS tłem dla ciepłego dębowego  wykończenia,  czarnych detali oraz  kultowych zdjęć Szymona Brodziaka

PROJECT: CREDUS CLINIC
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka
LOCATION: Dolna Wilda 6, 61-552 Poznań
COMPLETION: July 2018
AREA: 100 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński
BRANDING: Tato Studio

 

PROJEKT: CREDUS CLINIC
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka
LOKALIZACJA: Dolna Wilda 6, 61-552 Poznań
ZREALIZOWANY: Lipiec 2018
POWIERZCHNIA: 100 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński
BRANDING: Tato Studio