Flokk Warsaw

The Scandinavian Flokk group, in cooperation with the Polish manufacturer Profim, has just opened its first Polish showroom in Warsaw, designed by a team of architects from the mod:lina™ studio.

„When we were looking for a studio, we were looking for someone with a fresh and light approach. A studio that would create a setting with a relaxed atmosphere", explained Magdalena Borowiec from Profim.

The newly opened showroom combines a maximally functional interior, which is to be a tool for work, education and the exchange of ideas, with a space where the quality and unique design of the Scandinavian brand can be seen at first glance. The well-lit, industrial premises have become a minimalistic space that provides an optimum background for the products on display, where the leading role is played by a spectacular central installation comprising more than a hundred chairs.

 

Skandynawska grupa Flokk - we współpracy z polskim Profim - właśnie otworzyła w Warszawie swój pierwszy polski showroom, zaprojektowany przez zespół architektów z pracowni mode:lina™.

„Gdy szukaliśmy pracowni szukaliśmy kogoś ze świeżym i lekkim spojrzeniem. Pracowni, która stworzy miejsce bez zadęcia” - Magdalena Borowiec, Profim.

Nowo otwarty showroom to nie tylko maksymalnie funkcjonalne wnętrze, które ma być narzędziem służącym do pracy, edukacji oraz wymianie idei, ale także przestrzeń, w której już na pierwszy rzut oka widać jakość oraz unikalne wzornictwo skandynawskiej marki. Dobrze doświetlony, industrialny lokal stał się minimalistyczną przestrzenią stanowiącą dobre tło dla eksponowanych produktów, w której pierwsze skrzypce gra efektowna, centralna instalacja wykonana z ponad setki krzeseł

The colourful mosaic was created by using about 130 chair backs from the RBM Noor series, which circulate the central part of the ground floor, hiding all the technical rooms behind their walls. This approach has become one of the building’s distinguishing features, which is also visible from outside. The remaining products were arranged using mobile wooden cubes and the open space of the showroom was separated by suspended acoustic panels.

Do stworzenia tej kolorowej mozaiki posłużyło ok. 130 oparć krzesła z serii RBM Noor, które obiegają centralną część parteru, kryjąc za swoimi ścianami wszystkie pomieszczenia techniczne. Zabieg ten stał się rozpoznawalnym elementem obiektu, który jest także widoczny z zewnątrz budynku. Ekspozycję pozostałych produktów zaaranżowano wykorzystując mobilne, drewniane kubiki, a otwartą przestrzeń showroomu wydzielono za pomocą podwieszanych akustycznych paneli.

Showroom potrzebował przestrzeni wielofunkcyjnej, która będzie spełniała oczekiwania dużej liczby jej użytkowników – pracujących tam na co dzień, odwiedzających gościnnie, czy podczas dużych eventów. Tak też powstały strefa creative table, której uzupełnieniem są drewniane gabloty, eksponujące cały wachlarz próbek i materiałów. Kolejną strefą jest living area wraz z dużym barem wykonanym z czarnej, lakierowanej blachy. Na piętrze zorganizowano dodatkowo stonowaną i spokojną strefę do pracy, dobrze doświetloną, z wydzieloną salą konferencyjną w formie drewnianego kubika oraz miejscami do spokojnej pracy. Przez całość wnętrza przewijają się panele akustyczne, które w połączaniu ze sporą ilością zieleni, tworzy optymalne środowisko pracy.

The showroom needed to provide a multifunctional space that would meet the expectations of a large number of its users, including those who work there on a daily basis, visiting guests, or those participating in large events. That is how the creative table area was created, which is complemented by wooden showcases, displaying a whole range of samples and materials. The next area is the living area with a large bar made of black lacquered sheet metal. The first floor was additionally equipped with a subdued and calm work area, which is well lit, with a separate conference room in the form of wooden cubes and places for peaceful work. Acoustic panels run through the whole interior which, combined with a large amount of greenery, create an optimal working environment.

Using only natural materials for the interior, mode:lina™ designers opted for a sustainable and eco-friendly design, which is at the core of Flokk’s philosophy.

PROJECT: Flokk showroom
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka
LOCATION: Warsaw, Park Rozwoju, ul. Konstruktorska 12a
COMPLETION: January 2020
AREA: 350 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński
GENERAL CONTRACTOR: Artservis

Wykorzystując do aranżacji wnętrza jedynie naturalne materiały, projektanci z mode:lina™ postawili na projektowanie w myśl zrównoważonego rozwoju oraz z korzyścią dla środowiska, co stanowi clou filozofii Flokk.

PROJEKT: showroom Flokk
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka
LOKALIZACJA: Park Rozwoju, ul. Konstruktorska 12a, Warszawa
ZREALIZOWANY: Styczeń 2020
POWIERZCHNIA: 350 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński
GENERALNY WYKONAWCA: Artservis