G2 Office

In the direct vicinity of the unmistakeable bunker office completed a year before in Poznan’s Górczyn district, yet another exceptional corporate building of Demiurg company was built. And yet again mode:lina team was asked to prepare a comprehensive design of its interior.

The newly-created office building is a simple and modern form that brings together a delicate facade wood and large glazed areas. The concept of interior design corresponds directly with the building’s nature and the nature of its users’ business activities.

/

W dzielnicy Górczyn w Poznaniu, w bezpośrednim sąsiedztwie powstałego rok wcześniej charakterystycznego biura z bunkrem, powstał kolejny, wyjątkowy budynek firmy Demiurg. Do kompleksowego projektowania wnętrz ponownie zaproszono zespół mode:lina™.

Nowy budynek biurowy to prosta i nowoczesna forma będąca połączeniem delikatnego drewna elewacyjnego oraz dużych przeszkleń. Architekci wnętrz w swojej koncepcji bezpośrednio nawiązali do charakteru budynku oraz do profilu działalności jego użytkowników:

“The boards used inside the building refer to the material used on its facade, and they warm up the space. Another wooden quote is the plywood we employed to serve a similar function. The vivid colours of geometric shapes on the walls are a direct nod towards CAD-like software used by designers, and thereby allude to DEMIURG’s field of expertise. At the same time, the colour palette breaks the otherwise raw interior design and lines out a workspace for a modern team. Inspiration from construction industry in the interior design was translated to preserving the existing raw walls, using concrete as material, and running surface-mounted cables. Together with our team we did our best to make full use of the building’s potential. The interior project was complemented with modern furniture pieces from Polish designers” – Anna Kazecka-Włodarczyk, architect in mode:lina

Na parterze strefa wejściowa, sala konferencyjna i kuchnia, a na piętrze budki telefoniczne stanowią niejako niezależne, wstawione do wnętrza bryły, których elewacje nawiązują do zewnętrznej fasady budynku. Drewniane listwy na ścianach dodatkowo poprawiają akustykę w surowym, industrialnym wnętrzu.

Innym, bardzo wyrazistym elementem tej przestrzeni jest kolorystyczne odcięcie czoła antresoli wraz z okalającym je sufitem i ścianami - ich płaszczyzny, niezwykle efektowne spiralne schody oraz balustrada z blatem na piętrze stanowią jednolitą plamę w intensywnej barwie indygo. Drugim żywym kolorystycznym dopełnieniem surowych materiałów są żywe pomarańczowe okręgi przechodzące z betonowych stropów na ściany z bloczków oraz do wnętrz budek telefonicznych w formie paneli akustycznych.

„Deski użyte we wnętrzu nawiązują do materiału użytego na elewacji budynku i ocieplają przestrzeń. Kolejną pochodną tego materiału jest użyta przez nas sklejka o podobnej funkcji. Wykorzystane we wnętrzu wyraziste kolory tworzące geometryczne kształty są bezpośrednim nawiązaniem do programów typu CAD- używanych przez projektantów, a tym samym związanych z branżą, którą reprezentuje DEMIURG. Jednocześnie użyte kolory przełamują też surowość wnętrza i tworzą przestrzeń do pracy dla nowoczesnego zespołu. Inspiracja branżą budowlaną w wystroju objawia się także w zachowaniu surowych ścian, betonie i sposobie poprowadzenia przewodów natynkowych. Razem z zespołem staraliśmy się wykorzystać potencjał, jaki dawał nam budynek. Całość założenia została przez nas uzupełniona nowoczesnymi meblami polskich projektantów”. – Anna Kazecka- Włodarczyk, Architektka w biurze projektowym mode:lina™

The ground floor houses the entrance area, a conference room and a kitchen, whereas upstairs there are office phone booths designed so as to make the impression of independent blocks, with glass fronts corresponding with the building’s external facade. Wooden panels on the walls work to improve the acoustics in this raw and industrial interior.

Another very powerful design element is the colour used to accentuate the front of the entresol along with adjacent walls and ceiling – together with a truly impressive spiral stairs and a countertop built into upstairs railing they form a solid spot of deep indigo. One more vividly colourful complement to the raw materials used inside are the bright orange circles going from concrete industrial ceilings down to block walls and to the insides of office phone booths in the form of acoustic panels.

Połączenie mocnych kolorów z delikatnymi szarościami naturalnego betonu stanowi idealne tło dla wyrazistych czarnych elementów takich jak stolarka aluminiowa, lampy z wyeksponowanymi wyłącznikami i instalacjami elektrycznymi oraz meble polskich producentów: Bejot, Noti, MDD. Wnętrza powoli wypełniają się także pracami młodych polskich artystów.

The combination of strong colours and subtle greyness of natural concrete makes a perfect background for distinctive black elements of the interior design, like aluminium tabletops, lamps with exposed switches and wiring, and furniture pieces by Polish designers: Bejot, Noti, and MDD. The space is also being gradually filled with works by young Polish artists.

PROJECT: G2 Office
LOCATION: ul. Górnicza 2, Poznań, Poland
COMPLETION: October 2022    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk   
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: G2 Office
LOKALIZACJA: ul. Górnicza, Poznań
REALIZACJA: Październik 2022    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk  
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński