Green Dash Housing, Koziegłowy

Multifamily building in Leśne estate in Koziegłowy is a fruit of cooperation between mode:lina architekci architecture studio and Poznań_Projekt Architectural Studio. Within the cooperation mode:lina architekci is an author of building facades and visualizations.

Budynek wielorodzinny na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach to owoc współpracy jaką stworzyli projektanci z mode:lina architekci z Pracownią Architektoniczną Poznań-Projekt. W ramach współpracy projektanci z mode:lina architekci są autorami elewacji oraz wizualizacji budynku.

For developers the basic requirement was to place the maximum number of dwellings on thedesired surface.

Podstawowym wymogiem firm deweloperskich pozostaje niezmiennie umieszczenie maksymalnej liczby mieszkań na zadanej powierzchni.

To meet the expectations of the investor and also provide attractive architectural form with good proportions, the designers used asimple gesture to make the building recognizable in the area.

Aby sprostać oczekiwaniom Inwestora, a zarazem dostarczyć atrakcyjną formę architektoniczną o dobrych proporcjach, projektanci posłużyli się prostymi gestami, które sprawiły że budynek stał się rozpoznawalny w swoim otoczeniu.

Undercutting of the building at ground level clearly distinguishes commercial area and provides a neutralbackground for logos and signs. Apartments of various sizes are embraced by the white frame. Some balconies and loggias received the distinctive greenaccents (Green Dash).

Podcięcie budynku na poziomie parteru czytelnie wyróżnia pas usług oraz zapewnia neutralne tło dla szyldów. Ujęta w białej ramie strefa mieszkań o zróżnicowanym metrażu z balkonami i loggiami otrzymała charakterystyczne zielone akcenty.

PROJECT: Green Dash (Koziegłowy)
INVESTOR: Housing Association "23 February" in Koziegłowy
DESIGN: Pracownia Architektoniczna POZNAŃ-PROJEKT (WWW.POZNAN-PROJEKT.PL), mode:lina architekci architecture studio
LOCATION: Koziegłowy k/Poznania
AREA: 10 975 m2
NUMBER OF FLATS: 109
COMPLETION: 2011
PHOTOS: mode:lina architekci

PROJEKT: Budynek Wielorodzinny w Koziegłowach
INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach
DESIGN: Pracownia Architektoniczna POZNAŃ-PROJEKT (WWW.POZNAN-PROJEKT.PL), mode:lina architekci
LOKALIZACJA: Koziegłowy k/Poznania
POWIERZCHNIA: 10 975 m2
LICZBA MIESZKAŃ: 109
REALIZACJA: 2011
ZDJĘCIA: mode:lina architekci