Hilltop House

The Hilltop House project is the result of pouring investors’ dreams into a tangible form – both their love for mountains, winter sports, and cars, and their fondness of original architectural solutions. A modern barn neighbouring the forest wall, encased by three slopes of a green hill, has become their private haven in one of Poznań’s bedroom communities.

Projekt Hilltop House to efekt realizacji marzeń inwestorów, dla których miłość do gór, sportów zimowych i samochodów stanowiła tutaj równie ważny punkt odniesienia, co ogromna waga poszukiwania oryginalnych rozwiązań architektonicznych. Stojąca w sąsiedztwie lasu nowoczesna stodoła otulona z trzech stron zielonym pagórkiem stała się dla nich naturalnym azylem w jednej z podpoznańskich sypialni.

Because the owners’ passion for vehicles translates, among others, into car tuning, one of the many guidelines for the Hilltop House was a three-car garage equipped with a car jack. This specific request was included in the project together with the mountain-like landscape reference, which resulted in creating a green hill wrapped over a spacious garage, technical elements of the house, and the office room. On the top of this unique slopy construction resides a master bedroom in a shape of a cosy mountain hut, allowing a direct access to the hillside.

Ponieważ pasja właścicieli do motoryzacji wyraża się między innymi w tuningu, jedną z wielu wytycznych projektowych był garaż na 3 auta z podnośnikiem samochodowym. Realizacja tej prośby została w projekcie sprzęgnięta z architektoniczną sugestią górskiego krajobrazu - w ten sposób powstała zielona górka przykrywająca rozległy garaż, części techniczne domu oraz biuro. Na szczycie zielonego pagórka stanęła z kolei główna sypialnia zaprojektowana w formie małej chatki górskiej, z której bezpośrednio można wyjść na stok.

The mode:lina team designers combined in this project simple geometrical forms and shapes with natural materials, like wood and concrete, thus enabling the building to enter a lively dialogue with the surrounding green outside. The wooden elements are interspersed here with sweeps of dark metal sheeting and large glazed surfaces inviting copious amounts of daylight to freely shine through.

Projektanci z mode:lina połączyli proste, geometryczne formy z naturalnymi materiałami, takimi jak drewno i beton, wpisując budynek w żywy dialog z otaczającą zielenią. Elementy drewniane przeplatają się tutaj z ciemną blachą oraz dużymi, przeszklonymi powierzchniami, które wpuszczają do wnętrza dużo światła.

The house’s design concept is not only an example of extraordinary architectural solutions, but also a proof that a home can simultaneously be a place where passions and dreams come true, and a functional space for comfortable living – says Paweł Garus, the house’s leading designer and co-founder of mode:lina studio.

Koncepcja domu jest nie tylko przykładem nietypowej architektury, ale również potwierdzeniem, że dom może być jednocześnie miejscem, które spełnia marzenia i pasje, a także funkcjonalnym i wygodnym miejscem do życia - mówi Paweł Garus, główny projektant domu oraz współzałożyciel pracowni mode:lina.

The living room is dominated by wooden and concrete elements that add some elegance and rawness to it. At the same time, their well-thought-out functionality allow to fully enjoy this wisely designed space for everyday life.

W salonie dominują drewniane i betonowe elementy, które dodają wnętrzu elegancji i surowego charakteru, a jednocześnie ich przemyślana funkcjonalność pozwala cieszyć się dobrze zaprojektowanym miejscem codziennego życia.

Hilltop House’s light and spacious interiors are thoughtfully illuminated, and its slanted ceilings together with the entresol overlooking the ground floor area create a volume of space and airness overhead. While the interior design is based on a limited and organic colour palette, the daylight penetrating through the large-scale windows and occasional sunny spots on the concrete floors become unique ingredients of retreat-like ambiance of the house.

Jasne, przestronne pomieszczenia domu są bardzo dobrze doświetlone, wysokie skosy ścian oraz wychodząca na salon antresola dodają im przestrzeni i oddechu. Przy ograniczonej i jednocześnie organicznej palecie kolorów wykorzystanych do aranżacji wnętrz, naturalne światło i plamy słońca na betonowych podłogach stają się wyjątkowym detalem tworzącym azylowy klimat miejsca.

The house is filled by the interplay of light colours, vertical wooden panels climbing up the walls alongside the airy staircase, and the subdued grey tones used in the rooms that altogether provide a perfect background for relaxed and calm experience. The harmonious compliment to the overall interior design is the forest garden, almost flowing through the large windows straight into the living room.

Całe wnętrze wypełniła gra jasnych neutralnych kolorów, połączonych z naturalnym drewnem w formie pionowych paneli pnących się po ścianach oraz prowadzących na piętro lekkich schodów, z kolei wykorzystane w pomieszczeniach stonowane szarości w różnych odcieniach oferują doskonałe tło do wyciszenia i relaksu. Harmonijnym uzupełnieniem wnętrza jest wlewający się do salonu przez wielkie okna, ogród z lasem.

PROJECT: Hilltop House
COMPLETION: January 2023    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk  
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: Domek na Górce
REALIZACJA: Styczeń 2023    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk   
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński