House in Sierosław

Architects from mode:lina™ architecture studio once again took up the home design interior. Newly built house in Sierosław belongs to the small family – young parents, their small child and a dog. The task was to create space raw and minimalist, because that's what parents like the most, and at the same time friendly and safe for the baby.

Architekci z pracowni mode:lina™ po raz kolejny zajęli się projektem wnętrza domu. Nowo wybudowany budynek w Sierosławiu należy do niewielkiej rodziny – młodych rodziców, małego dziecka i psa. Zadaniem było stworzenie przestrzeni surowej i minimalistycznej, bo właśnie taka najbardziej odpowiada rodzicom, jednocześnie przyjaznej i bezpiecznej dla dziecka.

Large glass cube in the kitchen area hides pantry. With translucent walls, it can shine only if the light inside is turned on. The island kitchen is a gray, steel cube, which is in 3/4 the height cut with woodendining table top.

Duży szklany kubik w strefie kuchni kryje w sobie spiżarnię. Dzięki półprzeźroczystym ścianom może świecić jeśli tylko w środku włączy się  lampy. Wyspa kuchenna to szara, stalowa kostka, którą w 3/4 wysokości przecina drewniany blat – stół jadalniany.

Optical lack of the furniture enlights minimalistic character of the interior. There are no heavy,
self-standing objects and every storage space has been aligned to the walls. This integrity fullfills using of the same materials for building furnitures and finishing walls and floor. The only exposed objects are single chairs from famous designers, which add some colour into the raw, concrete interior.

Optyczny brak mebli podkreśla minimalistyczny charakter wnętrza. Nie ma w nim dużych, wolnostojących obiektów, a wszystkie miejsca przechowania zostały zlicowane ze ścianą. Tę spójność uzupełnia użycie tych samych materiałów do budowy mebli, co wykończenia ścian i podłogi. Jedynymi wyeksponowanymi meblami są pojedyncze krzesła znanych projektantów, które równocześnie dodają koloru w surowych, betonowych pomieszczeniach.

Common part of the house, which heart is the kitchen with huge island, is a one big space. All of its functions connect with each other. So that kitchen island pass into dining table, dining room changes fluenty into the living room. What is more, interior is separated from the garden by huge windows, this makes an impression of garden conncting with interior. Architects have created this space to be as big, open and full of light, as possible.

 

Część wspólna domowników, której serce stanowi kuchnia z ogromną wyspą, to jedna wielka otwarta przestrzeń. Wszystkie jej funkcje płynnie łączą się ze sobą. I tak wyspa kuchenna przechodzi w stół w jadalni, która z kolei otwiera się na salon.

Most of the space in the living room is occupied by huge sofa. It is perfect for family's movie nights or relaxing in the front of fireplace. Fireplace with big concrete frame creates interesting pass from stairs to the open space, once again giving the impression of a smooth transition of one zone to another.

Salon w dużej części zajmuje ogromna sofa, idealna do wspólnego oglądania filmów czy relaksu przed kominkiem. Kominek razem z ramą tworzy ciekawe połączenie schodów z pokojem, znów sprawiając wrażenie płynnego przechodzenia jednej strefy w drugą.

Storage in the hall/porch, besides its basic function, crates comfortable place to seat while dressing up.

Zabudowa w strefie przedsionka, oprócz przechowania, tworzy niewielkie siedzenie, przydatne w trakcie ubierania.

Bathrooms are designed is the mood of the whole house. Warm texture of the wood combines with cold concrete.

Łazienki utrzymane są w charakterze całego wnętrza. Ciepła faktura drewna łączy się z betonem.

PROJECT: House in Sierosław
DESIGN BY: mode:lina
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
STATUS: 2016
AREA: 200 m2
PHOTOS: www.photographee.eu

PROJEKT: Dom w Sierosławiu
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
STATUS: 2016
POWIERZCHNIA: 200 m2
ZDJĘCIA: www.photographee.eu