House near Toruń

When a family of sport lovers came to mode:lina architekci studio , it was obvious from the start, that their new house interior will be based on family's biggest passion.

Kiedy do pracowni mode:lina architekci zgłosiła się rodzina sportowych zapaleńców, od razu było wiadomo, że to właśnie ich pasja stanie się największą inspiracją do zaprojektowania wnętrza nowego domu pod Toruniem.

Householder's life is all about sport that's why their daily trainings had main impact on a functional plan of the house. Usually, it's the kitchen that is heart of the home, but this time it's replaced by a sport room or rather a whole gym containing small fitness room, private locker-room and a bathroom.

Życie mieszkańców toczy się wokół sportu,a ich codzienne treningi miały dominujący wpływ na rozplanowanie funkcji domu. Zwykle jego serce stanowi kuchnia, jednak tym razem jej miejsce zajął pokój sportowy, a w zasadzie cały domowy kompleks fitness z salą do ćwiczeń, szatnią i łazienką.

PROJECT: House near Toruń
DESIGN: mode:lina architekci
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Justyna Wasiluk
STATUS: Under construction
AREA: 180 m2
PHOTOS: mode:lina

PROJEKT: Dom pod Toruniem
DESIGN: mode:lina architekci
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Justyna Wasiluk
STATUS: W trakcie realizacji
POWIERZCHNIA: 180 m2
ZDJĘCIA: mode:lina