House on the Rocks

Achitects from mode:lina™ studio office have developed a project of single family house in Borówiec in Poland. The plot is located at the skirts of picturesque forest.

Architekci z pracowni mode:lina™ opracowali projekt domu jednorodzinnego w Borówcu. Działka , na której powstał House On The Rocks (dom na skałach) znajduje się na skraju malowniczego lasu.

The program and positioning of HOUSE ON THE ROCKS are the results of careful analysis of sun light and views of the beautiful landscape, while maintaining and maximum privacy. 
The main entrance is located in the middle of the house, gathering all practical functions within one core. 

Program i  układ domu są wynikiem wnikliwej analizy nasłonecznienia, wyeksponowania pięknych widoków, a zarazem zachowania poczucia prywatności. Główne wejście znajduje się w centralnej części domu gromadząc te najbardziej praktyczne funkcje w jeden trzon. 

U-shaped ground floor also allows to enjoy stunning view towards the forest (East) and sunset (West) at the same time.
First floor is a simple white house with pitched roof required by local regulations.

Parter w kształcie litery U pozwala cieszyć się fantastycznym widokiem na ogród zakończony lasem (na wschodzie) oraz miękkim światłem zachodzącego słońca jednocześnie (na zachodzie).
Piętro to prosty biały domek z dachem spadzistym wymaganym przez lokalne warunki zabudowy.

PROJECT: House on the Rocks
DESIGN: mode:lina
LOCATION: Borówiec
AREA: 257,5 m2 (including garage)
COMPLETION: 2014
PHOTOS: Patryk Lewiński

OBIEKT: House on the Rocks (Dom na Skałach)
DESIGN: mode:lina
LOKALIZACJA: Borówiec
POWIERZCHNIA: 257,5 m2 (z garażem)
REALIZACJA: 2014
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński