Human Touch Group Pavilvion in Poznań

Human Touch Group pavilion has been located in a central spot at Arena Design fairground in Poznań right next to filled with activities Forum zone. This is why designers decided to allow an uninterrupted flow of people through HTG space.

Pawilon Human Touch Group zajął centralne miejsce na targach Arena Design w Poznaniu zaraz obok tętniącej życiem strefy forum, projektanci postawili na swobodny przepływ ludzi przez jego przestrzeń.

Human Touch Group pavilion has been located in a central spot at Arena Design fairground in Poznań right next to filled with activities Forum zone. This is why designers decided to allow an uninterrupted flow of people through HTG space.

Pavilion's spatial form created by mode:lina™ is nothing else than an open-work micro-city, which from one side invites visitors to an open piazza next to Concordia Taste cafe equipped with FoodLab by Tomek Rygalik (http://www.studiorygalik.com/) and Mała Czarna (The Little Black) designed by Maria Jeglińska (http://www.mariajeglinska.com/), on the other side rows of wooden houses form an intimate atmosphere for meetings, workshops or consultations.

Pawilon Human Touch Group zajął centralne miejsce na targach Arena Design w Poznaniu zaraz obok tętniącej życiem strefy forum, projektanci postawili na swobodny przepływ ludzi przez jego przestrzeń.

Forma zaproponowana przez architektów z pracowni mode:lina™ przybrała kształt ażurowego miasteczka, które z jednej strony zaprasza zwiedzających na otwarty plac zaraz przy części kawiarnianej Concordia Taste, wyposażonej w FoodLab projektu Tomka Rygalika oraz stoliki i krzesła Mała Czarna projektu Marii Jeglińskiej, z drugiej strony składające się na miasteczko domki pozwalają w intymnej atmosferze poprowadzić warsztaty lub spotkać się w ramach konsultacji.

Each house is finished with different material set: side houses made of wood combined with 4500 paper sheets and wood with banner mesh, and the main house in steel construction covered with wall panels. Doors, flooring and furniture were supplied by members of Human Touch Group.

Każdy z domków składających się na miasteczko będzie wykończony innym materiałem: drewno w połączeniu z 4500 kartkami papieru, drewno z siatką reklamową typu mesh, stalowa konstrukcja w połączeniu z panelami ściennymi, meblami, drzwiami i podłogami z asortymentu członków Human Touch Group.

Human Touch Group (http://www.humantouchgroup.com/) is an initiative uniting ten diverse subjects under one common humanistic approach.

Human Touch Group (http://www.humantouchgroup.com/) to idea jednocząca dziesięć podmiotów o różnych profilach działalności i jednej wspólnej humanistycznej idei.

PROJECT: Human Touch Group Pavillion
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Magdalena Skop
COMPLETION: February 2015
LOCATION: Poznań, Poland
AREA: 200 m2
PHOTOS: Marcin Ratajczak

PROJEKT: Pawilon Human Touch Group
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak,Kinga Kin, Magdalena Skop
ZREALIZOWANY: Luty 2015
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 200 m2
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak