INEA stand & mobo

INEA, in other words ‘Good internet people’ continues changes which are aimed at taking customer service to the next level. It was a natural move for the telecommunications leader in the Greater Poland region, to give the interiors of their salon a makeover. mode:lina™ architects were invited to join the project, and they have prepared for INEA a brand new version of one of Poznań salons, accompanied by a set of standards for all new offices.

INEA, czyli „Dobrzy ludzie od internetu” kontynuują zmiany, których celem jest wyniesienie obsługi klienta na nowy, wyższy poziom. Naturalnym krokiem dla wielkopolskiego lidera usług telekomunikacyjnych stało się tym samym odświeżenie aranżacji wnętrz swoich salonów. Do współpracy zaproszono projektantów z mode:lina™, którzy jako pierwszy etap przygotowali dla INEA zupełnie nową odsłonę przestrzeni jednego z poznańskich salonów, a wraz z nią zestaw standardów dla wszystkich nowych placówek.

The next stage of cooperation with architects from mode:lina™ is the emergence of new stands in shopping malls realized on the basis of project standards prepared by designers. INEA also went a step further and decided to surprise everyone with a mobile customer service that travels the whole length of Wielkopolska. From now on you can purchase services in a special mobile salon designed by mode:lina™ .

Kolejnym etapem współpracy z architektami z biura mode:lina™ są powstające nowe placówki w galeriach handlowych realizowane na podstawie przygotowanego przez projektantów standardów projektowych. INEA poszła także o krok dalej i postanowiła zaskoczyć wszystkich mobilną placówką, która przemierza Wielkopolskę wzdłuż i wszerz. Od teraz możecie zakupić usługi w specjalnym mobilnym salonie zaprojektowanym przez mode:lina™

PROJECT: INEA - shopping stand and mobile customer service
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
COMPLETION: 2019
PHOTOS: Patryk Lewiński, INEA
COMMUNICATION STRATEGYMinima Advertising People

 

PROJEKT: INEA - wyspa handlowa oraz mobilny salon
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
ZREALIZOWANY: 2019
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński, INEA
STRATEGIA KOMUNIKACJIMinima Advertising People