KOHLMAN

In the vicinity of Gdańsk port, in a town of Cieplewo, there is an office which surprises its visitors with a unique interior inspired by sea shipping containers. This industrial interior design was created by mode:lina™ architects.

W sąsiedztwie gdańskiego portu, w miejscowości Cieplewo, powstało biuro, które zaskakuje gości nietypowym wnętrzem inspirowanym morskimi kontenerami transportowymi. Za projektem tego industrialnego wnętrza biura stoją architekci z pracowni mode:lina™.

KOHLMAN is a producer of bathroom fittings. Materials sourced by the brand arrive inshipping containers in the nearby port in Gdańsk before they are transported to KOHLMAN’s headquarters. The investor was looking for an unconventional solution which would distinguish the company and be memorable to its customers. An idea proposed by the designers, relating to the containers in a nearby port, was a great success.

KOHLMAN to producent armatury łazienkowej. To także marka, której materiały przypływają w kontenerach do pobliskiego portu w Gdańsku, skąd są transportowane do ich siedziby. Inwestor poszukiwał niekonwencjonalnego rozwiązania, które wyróżni jego firmę i pozwoli, żeby zapadła w pamięć odwiedzających go klientów. Zaproponowana przez projektantów koncepcja, odwzorowująca kontenery z pobliskiego portu, była strzałem w dziesiątkę. 

mode:lina™ created an industrial office with walls covered by metal trapezoidal sheets in steel frames imitating the form of shipping containers. Industrial accessories: lamps, switches and handles complete the interior. An arrangement proposed by mode:lina™ allowed to organise the whole space, with separate zones and hidden back room serving as storage. 

mode:lina™ stworzyła industrialne biuro, którego ściany pokryła metalowa blacha trapezowa w stalowych ramach naśladujących formę kontenerów. Dodatkiem do nich są przemysłowe detale – lampy, włączniki, czy uchwyty szafek. Zaproponowana przez mode:lina™ aranżacja zorganizowała całą przestrzeń -  wydzielając strefy oraz ukrywając zaplecze magazynowe. 

The limited space was a test for the designers. In order to find additional room for offices, they took advantage of the height of the building and created a mezzanine which resembles containers arranged on top of each other.

Ograniczona powierzchnia lokalu wymagała od projektantów sprytu w znalezieniu dodatkowej przestrzeni na biura. Dlatego projektanci, wykorzystując wysokość biura, stworzyli przestrzenną antresolę, która przypomina postawione na sobie kontenery. 

PROJECT: KOHMLAN office
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Małgorzata Wawrzynek
LOCATION: ul. Klonowa 1, 83-031 Cieplewo
COMPLETION: 2019
AREA: 100 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński

 

PROJEKT: KOHMLAN biuro
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Małgorzata Wawrzynek
LOKALIZACJA: ul. Klonowa 1, 83-031 Cieplewo
ZREALIZOWANY: 2019
POWIERZCHNIA: 100 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński