KontenerArt 2012

Initiative, art and relax.

You can find all three in one place, hidden nearby Warta river but still in the centre of Poznan. KontenerART is a place where hammock lovers meet artists, participating together in whole creative process such as workshops, music gigs and exhibitions.

Inicjatywa, sztuka, relaks.

To wszystko łączy w sobie wyjątkowe miejsce ukryte nad Wartą, w samym centrum Poznania. KontenerART to przestrzeń, gdzie amatorzy leżaków spotykają się z ludźmi kultury, wspólnie uczestnicząc w procesie twórczym, zdobywając nowe umiejętności podczas różnych warsztatów, biorąc udział w koncertach i wystawach.

Boxed art

Once again, high culture was packed into transporting containers, this time designed by the team of Polish architects from mode:lina architekci architecture studio. Due to the seasonal character of the place, main elements are: wooden palettes, hammocks and beach chairs. Easy formula proved that art can be for everyone.

Sztuka w pudełku

Po raz kolejny wysoka kultura została umieszczona w transportowych kontenerach, tym razem według projektu poznańskich architektów z pracowni mode:lina architekci. Przez wzgląd na sezonowość przestrzeń miejsca uzupełniają europalety, hamaki i plażowe leżaki. Lekka forma sztuki ma zachęcać wszystkich mieszkańców Poznania do swobodnego obcowania z nią.

Show yourself!

The idea of KontenerART is to be space available for everyone. Till the end of august, there are smaller, independent containers available for individual artists. Spaces are used for activities such as fashion events, design workshops, music gigs etc.

Pokaż się!

Formuła KontenerART stawia na rozwój. Zbudowane mniejsze, niezależne pracownie artystyczne, oddane zostały w ręce stowarzyszeń, fundacji i indywidualnych artystów. Znalazły się tam pracownie fashion, muzyczna, multimedialna, designerska i inne.

Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage and the budget of the city of Poznań.
PROJECT: KontenerART 2012
DESIGN: mode:lina architekci
LOCATION: Poznań, Poland
AREA: 2120 m2
COMPLETION: 2012
PHOTOS: Ewa Łowżył, Marcin Ratajczak

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Poznań.
PROJEKT: KontenerART 2012
DESIGN: mode:lina architekci
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 2120 m2
REALIZACJA: 2012
ZDJĘCIA: Ewa Łowżył, Marcin Ratajczak