LAKO fair stand

Monochrome, minimalist stand with elevations covered with lamps: this is the latest fair stand created by mode:lina™ for LAKO. It premiered during this year’s Warsaw Home fair. 

Monochromatyczne, minimalistyczne stoisko z elewacjami pokrytymi oprawami oświetleniowymi - oto najnowszy pawilon stworzony przez mode:lina™ dla LAKO. Pawilon miał swoją premierę podczas tegorocznej edycji targów Warsaw Home.

 

LAKO fair stand reflected the brand’s main strengths: innovation, minimalism and refined design of its lighting. This is why the character of the brand and lighting produced by LAKO became the key theme of the pavilion’s form.  

Pawilon LAKO miał odzwierciedlać główne atuty marki – jej innowacyjność, minimalizm oraz dopracowany design produkowanego oświetlenia. Dlatego też to właśnie charakter marki oraz produkowane przez LAKO oświetlenie stały się leitmotivem formy pawilonu.

The visitors were first surprised by the elevation itself which from a distance looked like a monochrome monitor. This was in fact a sequence of black cuboids and LAKO’s lamps (BOX N RR), which coupled with the white outline of the entrance, created an inscription of the brand’s name. 

Pierwszym zaskoczeniem dla gości była już sama elewacja - przypominająca z daleka duży monochromatyczny wyświetlacz. W rzeczywistości była to jednak sekwencja czarnych kubików oraz opraw LAKO (BOX N RR), które w połączeniu z białym wycięciem wejścia stworzyły napis z nazwą marki.  

Behind such a distinctive texture of the elevation, there was a white, very well-lit interior of the pavilion, where its minimalist architecture became a backdrop to a display of LAKO’s flagship lamps.

Za taką charakterystyczną teksturą elewacji kryło się białe, bardzo dobrze rozświetlone wnętrze pawilonu, gdzie jego minimalistyczna architektura stawała się tłem dla ekspozycji flagowych opraw spod szyldu LAKO

PROJECT: LAKO fair stand
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka, Magdalena Strąg
LOCATION: Warsaw Home
COMPLETION: October 2018
AREA: 35 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński

 

PROJEKT: stoisko LAKO
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka, Magdalena Strąg
LOKALIZACJA: Warsaw Home 2018
ZREALIZOWANY: Październik 2018
POWIERZCHNIA: 35 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński