Meble VOX Pavilion

A close cooperation between Meble VOX with mode:lina™ design studio gave birth to a unique fair pavilion. Its premiere took place during prestigious imm cologne fair in January 2015. In a slightly modified form it appeared again during Meble Polska / Furniture Fair in Poznań (PL), in February 2015.

Owocem bliskiej współpracy firmy Meble VOX z pracownią mode:lina™ stał się wyjątkowy pawilon wystawienniczy. Premiera pawilonu miała miejsce na prestiżowych targach imm cologne w styczniu 2015 roku. W nieco zmodyfikowanej formie pawilon pojawił się na targach Meble Polska, które odbyły się w Poznaniu w lutym 2015.

The pavilion's shape refers to the new line of Meble VOX retail spaces, which is created entirely under the auspices of mode:lina™ studio.

Kształt pawilonu nawiązuje do nowej linii sklepów Meble VOX, która w całości powstaje pod okiem projektantów z mode:lina™.

PROJECT: Meble VOX pavilion
DESIGN BY: mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
COMPLETION: January 2015
AREA: 96 m2
PHOTOS: Marcin Ratajczak

PROJEKT: Pawilon Meble VOX
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
ZREALIZOWANY: styczeń 2015
POWIERZCHNIA: 96 m2
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak