mode:lina™ – new studio

mode:lina™ has a new office in Poznań’s Jeżyce!

While mode:lina™’s previous mini-office with a mezzanine was a great hit, as the studio grew the time has come to bring in new members of the team and to increase our office space. We decided to have our new premises in a fully renovated townhouse situated in a trendy and fast developing Poznań neighborhood.

The new studio has a simple, minimalistic form with a monochrome palette, consistent with mode:lina™’s visual identity system. The design of the workspace is based on two contrasting black and white parts.

 

mode:lina™ z nową siedzibą na poznańskich Jeżycach!

Choć pomysł na mini-biuro z antresolą w poprzedniej siedzibie pracowni mode:lina™ okazał się strzałem w dziesiątkę, to wraz z rozwojem pracowni przyszła pora na powiększenie zespołu oraz przestrzeni do pracy. Nasz wybór padł na lokal w gruntownie wyremontowanej kamienicy w modnej i prężnie rozwijającej się dzielnicy Poznania.

Nowe studio to prosta i minimalistyczna forma zamknięta w monochromatycznej palecie kolorów, która jest spójna z identyfikacją wizualną biura mode:lina™. Przestrzeń pracowni została zaprojektowana jako dwie przeciwstawne kontrastujące ze sobą czarno-białe części. 

The bright space is where the creative work takes place. It has large desks and work areas for designers. Custom-designed large shared desks allow for an easy transition from individual to team work. It was also very important to hide the cords, which were placed inside the desks.

Dynamic diagonal lines separate the white part of the office from the black one. This is where the kitchen area and spacious storage units are. The units run along the length of the office and have enough room to hold all of our equipment. There is even an entrance to a secret room! Behind one of the doors lies a hidden bathroom with a shower – not at all noticeable at first glance.

 

Jasna część to przestrzeń pracy kreatywnej z dużymi biurkami i stanowiskami pracy projektantów. Zaprojektowane duże wspólne biurka umożliwiają łatwe przejście od pracy indywidualnej do pracy zespołowej. Ważne było również ukrycie zbędnego, zajmującego przestrzeń okablowania, które umieszczono we wnękach biurek. 

Z białą przestrzenią biura dynamicznymi skosami łączy się strefa wykończona na czarno. Skrywa ona w sobie zabudowę kuchenną oraz przechodzące przez całe wnętrze pojemne szafy, które pomieściły całe wyposażenie. Mieszczą także wejście do skrytki! Za jednymi z drzwi została sprytnie ukryta łazienka z prysznicem – niewidoczna na pierwszy rzut oka. 

To link the arrangement of the new office with our visual identity system, the designers introduced large logotypes made of acoustic foam, which further increase the acoustic comfort of the space.

The rooms which complete the functional programme of our studio are the office of Paweł and Jerzy - mode:lina™’s founders, and the adjacent conference room, where various awards and many copies of publications on mode:lina™’s work have been displayed. The remaining publications with articles on mode:lina™ welcome our guests in the entrance hall.

Having more than tripled the size of the office, finally mode:lina™’s fifth birthday present - a scooter has been put to use!

 

Łącząc aranżację nowej siedziby z identyfikacją wizualną pracowni mode:lina™, projektanci umieścili we wnętrzu duże logotypy, które zostały wycięte z pianki akustycznej aby dodatkowo podnieść komfort akustyczny przestrzeni.

Pomieszczeniami, które dopełniają program funkcjonalny całego studia są gabinet Pawła i Jerzego, założycieli mode:lina™ oraz przylegająca do niego sala konferencyjna, w której wyeksponowano nagrody i liczne publikacje prasowe prezentujące dorobek pracowni mode:lina™. Pozostała część publikacji wita gości w hallu wejściowym.

Po ponad trzykrotnym powiększeniu powierzchni studia swoje zastosowanie wreszcie znalazła hulajnoga, którą mode:lina™ dostała na swoje piąte urodziny.

Behind one of the doors lies a hidden bathroom with a shower – not at all noticeable at first glance.

Za jednymi z drzwi została sprytnie ukryta łazienka z prysznicem – niewidoczna na pierwszy rzut oka.

PROJECT: mode:lina™ - new studio
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Szymańska, Anna Kazecka, Natalia Wasicionek, Patryk Lewiński
LOCATION: Poznań, ul. Słowackiego 20/25
COMPLETION: August 2017
AREA: 90 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: mode:lina™ - nowe studio 
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Szymańska, Anna Kazecka, Natalia Wasicionek, Patryk Lewiński
LOKALIZACJA: Poznań, ul. Słowackiego 20/25
ZREALIZOWANY: Sierpień 2017
POWIERZCHNIA: 90 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński