Modern Dacha

“From my grandfather I inherited a modest forester’s lodge in the heart of Pszczewski landscape park. I wanted to enhance it and create contemporary dacha for friends and family.”

The idea of finishing the second house in the middle of the woods came from Investors’ love for nature and proactive way of spending spare time, as well as the need to create an asylum, standing in contrast to the quick, everyday life of big cities. Although the dacha steers away from traditional representation of a lodge, all design solutions and materials draw direct inspiration from the overpowering proximity of nature.

“Dostałem od dziadka niewielką leśniczówkę w sercu Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Chciałbym ją rozbudować i stworzyć tam nowoczesną daczę dla rodziny i znajomych”

Idea wykończenia drugiego domu w samym środku lasu wyniknęła z zamiłowania Inwestorów do przyrody i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, chęci stworzenia azylu kontrastującego z intensywnym, miejskim życiem codziennym. Dom wprawdzie nie przypomina tradycyjnej leśniczówki, ale zastosowane rozwiązania projektowe oraz materiały są bezpośrednio inspirowane obezwładniającą bliskością natury.

After analysing the project’s needs, world’s directions and sightings of nature, the surface of - initially - not that big catalogue home, covered with oblique roof, doubled in scale. The building’s entrance was placed in the link between old and new parts of the house and it encapsulates both a dressing room and a bathroom for guests. Interior corridors, along with the windows, were underlined with plywood frames, which stand out even in the floor’s finishing.

Po analizie potrzeb, kierunków świata oraz widoków na przyrodę, powierzchnia niewielkiego katalogowego domu ze skośnym dachem została powiększona niemal dwukrotnie. Wejście do budynku znalazło się w łączniku między starą, a nową częścią i oprócz ogólnodostępnej garderoby kryje w sobie łazienkę dla gości. Wewnętrzne przejścia wzorem okien zostały podkreślone sklejkowymi ramami wyróżniającymi się również w wykończeniu podłogi.

Newly built house’s wing includes a spacious dining room and englassed living room, which were separated from each other with a centrally placed, massive chimney made out of black steel. Big windows, framed with natural plywood allow for experiencing to the fullest the picturesque forest surrounding the house. The terrace encircling the house, after opening the doors, creates a natural extension to the house.

Nowo wybudowane skrzydło domu zawiera przestronną jadalnię i przeszklony salon, które zostały oddzielone od siebie centralnym, masywnym kominkiem z czarnej stali. Duże okna ujęte w ramy z naturalnej sklejki pozwalają maksymalnie cieszyć się otaczającym dom malowniczym lasem. Okalający budynek taras po otwarciu drzwi stanowi niemal naturalne przedłużenie domu.

Original placement of the living room was swapped for the spacious kitchen with a big family table. The fronts of furniture installments, those made of natural plywood along with the vanished ones bear resemblance to traditional farm doors with oblique braces. The kitchen’s furniture installment encapsules surprising functional solutions: two high fronts are actually hidden doors leading to the pantry and a passage to the private bedrooms section of the house.

Miejsce pierwotnego salonu zajęła duża kuchnia z wyspą oraz rodzinnym stołem. Fronty zabudów meblowych, zarówno te wykonane z naturalnej sklejki, jak i te lakierowane nawiązują do tradycyjnych folwarcznych drzwi ze skośnym zastrzałem. Zabudowa kuchenna kryje w sobie zaskakujące rozwiązanie funkcjonalne: dwa wysokie fronty są ukrytymi drzwiami do spiżarni oraz przejściem do prywatnej, sypialnej części domu.

The color palette chosen for the house consists mostly of whites, grays and natural-leaflike plywood on the fronts of the furniture installments. The raw, concrete surface and wooden floors from whitened oak are interlaced with regular, patterned “carpets” that are hand-made concrete-marble tiles straight from polish company Purpura.

Kolorystyka domu to przede wszystkim połączenie bieli, naturalnej, liściastej sklejki na frontach zabudów meblowych oraz szarości. Surową betonową posadzkę oraz drewnianą podłogę z bielonego dębu przecinają regularne, wzorzyste “dywany” z ręcznie wykonywanych marmurowo-cementowych kafli polskiej marki Purpura.

Expressive colorful accents are also present through scandinavian branded furniture and carefully selected additional embellishments and graphic posters hanging on the walls and the architecture of the house serves as a natural and perfect background for them.

Wyraziste kolorowe akcenty to także meble skandynawskich marek oraz starannie dobrane przez Właścicieli dodatki i grafiki na ścianach, dla których architektura domu stanowi naturalne oraz idealne tło.

PROJECT: Modern Dacha
LOCATION: Miedzychod, near Poznan
COMPLETION: June 2021    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Wawrzynek, Magdalena Skop
  PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: Nowoczesna Dacza
LOKALIZACJA: gmina Międzychód
REALIZACJA: Czerwiec 2021    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Wawrzynek, Magdalena Skop
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński