Opera Software Wrocław

We really had to work for a long time to find a place, which would combine this non-corporate atmosphere, prestigious location along with a piece of history. And here it is! - says Krystian Kolondra, director of Polish agency Opera Software.

The designers from mode:lina™ studio have faced a challenge of planning an interior project for Norwegian company Opera Software, creator of the popular web browser. The company headquarters are located in two prestigious town houses in the hearth of Wroclaw - one from the beginning of the XIX century and the second from 1913 – which the owner is Zbigniew Grycan. 

Długo szukaliśmy miejsca, które połączy ten niekorporacyjny klimat, prestiżową lokalizację i kawał historii. I oto jest ! - mówi Krystian Kolondra, dyrektor polskiego oddziału Opera Software.

Projektanci z pracowni mode:lina™ stanęli przed zadaniem zaprojektowania wnętrz dla oddziału norweskiej firmy Opera Software, twórcy popularnej przeglądarki. Siedziba mieści się w dwóch prestiżowych kamienicach w centrum Wrocławia – jednej z początku XIX wieku i drugiej z 1913 roku – których właścicielem jest Zbigniew Grycan.

All of this started with one e-mail titled “We want the best office in the world!”.

/

A wszystko zaczęło się od jednego e-maila o wymownym tytule „Chcemy mieć  najlepsze biuro na świecie!”.

Despite the fact that the roots of Opera Software lie in Norway, its Polish agency is closely connected to Wroclaw. Moreover, business centre Hieroniumus (the so-called Glass House) is an extremely important building for people, who live in Wroclaw. As a result, the city architecture has inspired the designers during the design process of the company’s interior. 

/

Mimo, że korzenie firmy Opera Software sięgają Norwegii, to jej polski oddział jest ściśle związany z Wrocławiem. Ponadto samo centrum biznesoweHieronimus (tzw. Szklany Dom)  jest ważnym dla wrocławian budynkiem, dlatego projektanci szukali inspiracji do nowej aranżacji wnętrz w samej architekturze miasta. 

Given the stylistic preferences of employees and the atmosphere of the city - the final result has been preserved in the industrial, the so-called, loft style.

/

Biorąc pod uwagę preferencje stylistyczne pracowników oraz klimat miasta efekt końcowy udało się utrzymać w industrialnej, tzw. loftowej atmosferze. 

Thus, the picture of Wroclaw as “the city of one hundred bridges” has became the main theme of the project. Constructions in the shape of arch, grates and colours directly referring to the most popular spices are dominating inside the building.

/

Tak oto motywem przewodnim stał się wizerunek Wrocławia jako „miasta stu mostów”. We wnętrzach dominują konstrukcje w kształcie łuków, kratownice oraz kolory nawiązujące bezpośrednio do najbardziej znanych przepraw

Thus, the picture of Wroclaw as “the city of one hundred bridges” has became the main theme of the project. Constructions in the shape of arch, grates and colours directly referring to the most popular spices are dominating inside the building.

/

Tak oto motywem przewodnim stał się wizerunek Wrocławia jako „miasta stu mostów”. We wnętrzach dominują konstrukcje w kształcie łuków, kratownice oraz kolory nawiązujące bezpośrednio do najbardziej znanych przepraw

On the contrary, meeting rooms are directly associated with computers and IT branch: there is an integrated circuit, fans and decors, which are made out of nearly one thousand old floppy disks and over two hundred keyboards!

/

Z kolei sale konferencyjne kojarzą się bezpośrednio z komputerami i branżą IT: jest układ scalony, wentylatory oraz dekory powstałe dzięki wykorzystaniu prawie tysiąca starych dyskietek i ponad dwustu klawiatur! 

Fortunately, the building of Opera Software is located near… Opera House in Wroclaw!

Szczęśliwym trafem Opera Software w budynku Hieronimus sąsiaduje z... Operą Wrocławską!

PROJECT: Opera Software Wrocław
DESIGN : mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Szymańska
COMPLETION: February 2016
LOCATION: Centrum Biznesowe Hieronimus,
Wrocław, Plac Teatralny 8
AREA: 4500 m2
PHOTOS: Marcin Ratajczak, Maciej Dąbrowski
MOVIE: Marcel Dezor
BUILDING PROJECT: Grupa 33_03 www.3303.pl

PROJEKT: Opera Software Wrocław
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Szymańska
ZREALIZOWANY: Luty 2016
LOKALIZACJA: Centrum Biznesowe Hieronimus,
Wrocław, Plac Teatralny 8 (PL)
POWIERZCHNIA: 4500 m2
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak, Maciej Dąbrowski
MOVIE: Marcel Dezor
PROJEKT BUDYNKU: Grupa 33_03 www.3303.pl