Paste Group Fair Stand

The newest effect of cooperation between mode:lina™ and Paste Group became a fair's stand on Arena Design 2016 in Poznań.

Najnowszym efektem współpracy pracowni mode:lina™ oraz Paste Group był projekt stoiska na Arena Design 2016 w Poznaniu.

Arena Design is a unique venue for business meetings of producers and designers as well as a space for the presentation of the latest achievements in the field of design.

Arena Design to jedyne w Polsce miejsce spotkań biznesowych producentów i projektantów, a także przestrzeń prezentacji najbardziej aktualnych osiągnięć w dziedzinie designu.

PROJECT: Paste Group Fair Stand
DESIGN: mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak
COMPLETION: March 2016
LOCATION: Arena Design 2016, Poznań (PL)
AREA: 10 m2
PHOTOS: Marcin Ratajczak, Patryk Lewiński

PROJEKT: Stoisko Paste Group
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak
ZREALIZOWANY: Marzec 2016
LOKALIZACJA: Arena Design 2016, Poznań (PL)
POWIERZCHNIA: 10 m2
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak, Patryk Lewiński