PPNT Pop-Up Media Wall

Designers of mode:lina architekci architecture studio created a pop-up media wall for Poznan Science and Technology Park PPNT.

Projektanci z biura architektonicznego mode:lina architekci stworzyli pop-up media wall dla Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego PPNT.

Guidelines from the investor:
- highlight the innovative aspect of Poznan Science and Technology Park,
- low budget solutions
- construction of the wall should take less than 30 minutes,
- 100% recyclable materials.
- parts easy to replace
- small storage area
- simple to assemble

Starting point for this project is the lPPNT logo: four hexagonal forms connected together to create essential module of the wall construction. Then two modules are combined by cuts to form the basic self-supporting element. These basic elements can be combined in various configuration to build any size pop-up media walls.

Thanks to spatial structure the wall is stable and easy to build. Small number of components makes folding and unfolding very quick.

The repeatability of the elements facilitates printing additional elements of wall or replacing existing ones. The entire unfolded wall fits in the trunk of mid-size passenger car. So formed project meets all of the objectives from the investor.

Wytyczne inwestora:
- podkreślenie innowacyjności Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego,
- rozwiązania nisko budżetowe,
- budowa ściany powinna trwać mniej niż 30 minut,
- materiał łatwy do zutylizowania,
- elementy łatwe do wymiany,
- mała przestrzeń przechowania
- proste do złożenia

Jako punkt wyjścia projektu medialnej ściany posłużyło logo Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego. Dwa heksagonalne kształty z logotypu zostały ze sobą połączone, tworząc podstawowy element konstrukcyjny ściany. Następnie dwa elementy podstawowe dzięki prostym nacięciom zostały połączone, tworząc podstawowy samonośny moduł.Podstawowe moduły mogą być ze sobą połączone w dowolnej ilości i konfiguracji, tworząc dowolnej wielkości ścianki medialne.

Dzięki przestrzennej budowie ścianka zachowuje dobrą stabilność, a prosta budowa i mała ilość elementów sprawia, że można ją złożyć i rozłożyć w bardzo krótkim czasie.

Tak powstały projekt spełnia wszystkie założenia postawione przez inwestora. Powtarzalność elementów sprawia, że z łatwością można dodrukowywać dodatkowe elementy ściany, lub zamieniać istniejące.
Cała ściana po złożeniu powinna się zmieścić w bagażniku średniej wielkości samochodu osobowego.

PROJECT: PPNT pop-up media wall
DESIGN: mode:lina architekci architecture studio
LOCATION: Mobile
AREA: Adjustable
COMPLETION: 2011
PHOTOS: mode:lina architekci

PROJEKT: PPNT pop-up media wall
DESIGN: mode:lina architekci
LOKALIZACJA: Dowolna
POWIERZCHNIA: Regulowana
REALIZACJA: 2011
ZDJĘCIA: mode:lina architekci