Różove Cafe

THE PINKEST OF ALL THE STORES AND CAFES IN POZNAN

“We have dreamed about the pinkest and most positive and open place in the world. Come check it out!

NAJBARDZIEJ RÓŻOWY SKLEP I KAWIARNIA W POZNANIU

„Wymarzyło nam się najbardziej Różove, pozytywne i otwarte miejsce świata. Wpadnij je sprawdzić."

This incredibly innovative idea of combining a shop with a café is defined by an even more innovative and brave concept: that all the products sold here will be... pink!

This unique pink task was given to the architects from mode:lina studio, meanwhile the brand concept as well as the communication strategy was designed by the MINIMA studio.

Ten niezwykle innowacyjny pomysł połączenia kawiarni oraz sklepu charakteryzuje jeszcze bardziej innowacyjne i odważne założenie: wszystkie sprzedawane produkty będą... różowe!

Nietypowo Różove zadanie trafiło do architektów z pracowni mode:lina, a koncepcja marki oraz komunikacji powstała kompleksowo pod okiem studia MINIMA

“We are open to everything that’s pink: positive meetings, events, conversations, pink objects and snacks. We know everything about the positive.”

The designers had to meet the challenge of combining a store full of varieties with a bustling cafe, and all of it on just 45 sq. meters!

The most optimal solution was to create a single, suspended structure that would function both as shelves and the ceiling. This way the exposition area was maximized while not using up the incredibly valuable space.

„Jesteśmy otwarci na wszelkie różove klimaty. Pozytywne spotkania, wydarzenia, rozmowy, różove przedmioty i przekąski. Nic co pozytywne nie jest nam obce.”

Przed projektantami stanęło wyzwanie połączenia pełnego najróżniejszych produktów sklepu oraz tętniącej życiem kawiarni, a to wszystko na zaledwie 45 m2 !

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem okazało się stworzenie jednolitej, podwieszanej struktury obejmującej półkami obie funkcje oraz sufit, maksymalnie eksponującej sprzedawane produkty, nie zabierającej jakże cennej przestrzeni.

“I want our guests to feel as if they have entered our home.”

To meet the dreams of the owners that were captured during long hours of conversations, the architects decided to substitute the traditional café counter with a kitchen island. A place that would be the center of the café’s life. This solution helped blur the line between the staff and the customers, introduce a homey feel, but also together with the modular tables, created a space easy to rearrange for different events.

To best expose the pink products, the architects used raw and contrasting materials such as plywood and mfp boards. Also they left the original brick wall, in some places patching it up with ceramic herringbone tiles.

„Chciałybyśmy, aby nasi goście poczuli się jakby weszli do nas do domu.”

Aby sprostać wychwyconemu w trakcie długiej rozmowy marzeniu, architekci postanowili zastąpić tradycyjną kawiarnianą ladę wolno stojącą wyspą kuchenną, wokół której toczy się życie lokalu. Takie rozwiązanie pozwoliło nie tylko zatrzeć granicę między obsługą, a gośćmi, wprowadzić domowy klimat, ale także w połączeniu z małymi, modułowymi stolikami stworzyć przestrzeń łatwą do aranżacji pod wszelkiego rodzaju eventy.

Aby jak najlepiej wyeksponować różowe produkty, architekci sięgnęli po kontrastujące, surowe materiały – sklejkę, płytę mfp, pozostawili oryginalne ściany z cegły, miejscami przeplatane płytkami ceramicznymi ułożonymi w tzw. jodełkę.

PROJECT: Różove - The Pinkest Shop and Cafe in Poznan
DESIGN: mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Wozniak, Kinga Kin
AREA: 65 m2
COMPLETION: February 2015
BRANDING: MINIMA
PHOTOS: Marcin Ratajczak, Maciej Lulko

PROJEKT: Różove - Najbardziej Różowy Sklep i Kawiarnia w Poznaniu
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
POWIERZCHNIA: 65 m2
ZREALIZOWANY: Luty 2015
BRANDING: MINIMA
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak, Maciej Lulko