Różove Cafe

THE PINKEST OF ALL THE STORES AND CAFES IN POZNAN

“We have dreamed about the pinkest and most positive and open place in the world. Come check it out!

NAJBARDZIEJ RÓŻOWY SKLEP I KAWIARNIA W POZNANIU

„Wymarzyło nam się najbardziej Różove, pozytywne i otwarte miejsce świata. Wpadnij je sprawdzić."

This incredibly innovative idea of combining a shop with a café is defined by an even more innovative and brave concept: that all the products sold here will be... pink!

This unique pink task was given to the architects from mode:lina studio, meanwhile the brand concept as well as the communication strategy was designed by the MINIMA studio.

Ten niezwykle innowacyjny pomysł połączenia kawiarni oraz sklepu charakteryzuje jeszcze bardziej innowacyjne i odważne założenie: wszystkie sprzedawane produkty będą... różowe!

Nietypowo Różove zadanie trafiło do architektów z pracowni mode:lina, a koncepcja marki oraz komunikacji powstała kompleksowo pod okiem studia MINIMA

PROJECT: Różove - The Pinkest Shop and Cafe in Poznan
DESIGN: mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Wozniak, Kinga Kin
AREA: 65 m2
COMPLETION: February 2015
BRANDING: MINIMA
PHOTOS: Marcin Ratajczak, Maciej Lulko

PROJEKT: Różove - Najbardziej Różowy Sklep i Kawiarnia w Poznaniu
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
POWIERZCHNIA: 65 m2
ZREALIZOWANY: Luty 2015
BRANDING: MINIMA
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak, Maciej Lulko