Slonsko Chalpa

There is an interesting story behind the Slonsko Chalpa (transl. from local dialect - Silesian House) project. The final shape is the result of the reconstruction of existing buildings from the so-called State Collective Farm from the 70’s evoking the essence of buildings from that period, i.e. raw, concrete and brick, as well as the simplicity of form and construction.

Za projektem Ślonsko Chałpa kryje się ciekawa historia. Jego forma to efekt przebudowy istniejących budynków gospodarskich z okresu PRL, z których udało się wydobyć esencję budowli z tego okresu, czyli surowy beton, cegłę oraz prostotę formy i konstrukcji.

Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house

The reconstruction was intended to adapt an old barn falling into ruin to a single-family house while preserving the concrete structure of the building together with some bricks and steel elements. Existing buildings, due to their modular grid of columns and concrete ceiling, could be easily rebuilt and arranged freely.

Przebudowa miała na celu adaptację popadającej w ruinę stodoły na dom jednorodzinny. Z budynków gospodarskich udało się zachować betonową konstrukcję budynku wraz z częścią cegieł i elementów stalowych. Istniejące zabudowania, ze względu na swoją modułową siatkę słupów i betonowy strop mógł być w łatwy sposób sposób przebudowany i w miarę dowolnie zaaranżowany.

The main structure of the building was shortened by four structural fields, of which two fields formed an external terrace, and another two made room for a double-height living room. The original structure and shape of the barn is clearly visible from the living room, where we have an exact cross-section of the building in the form of a mezzanine.

Bryła budynku została skrócona o cztery pola konstrukcyjne, z czego dwa pola utworzyły taras zewnętrzny, a kolejne dwa zrobiły miejsce na salon o podwójnej wysokości. Oryginalna konstrukcja i kształt stodoły jest doskonale widoczna właśnie z salonu, gdzie mamy dokładny przekrój budynku w postaci antresoli.

Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house

The reconstruction was intended to adapt an old barn falling into ruin to a single-family house while preserving the concrete structure of the building together with some bricks and steel elements

Z budynków gospodarskich udało się zachować betonową konstrukcję budynku wraz z częścią cegieł i elementów stalowych.

Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house

In the interior natural and minimalist finishing materials such as beautifully grained wood and dark polished granite contrast well and complement each other with visible robust materials like uneven bricks and untreated concrete with visible cutting marks.

Użyte we wnętrzu naturalne i minimalistyczne materiały takie jak gładkie, pięknie usłojone drewno i ciemny polerowany granit świetnie kontrastują, a zarazem uzupełniają się z surowym budulcem czyli nierównymi cegłami czy nieobrobionym betonem z widocznymi śladami po cięciu.

Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house

The roof of the building itself was raised so that residential functions could be accommodated on the first floor. The client together with architects decided to preserve the ascetic atmosphere of the building, which is why the block itself still has a simple barn-like shape.

Sam dach budynku został podniesiony, aby można było na piętrze zmieścić funkcje mieszkalne. Architekci wraz z inwestorami postanowili zachować gospodarski klimat budynku, dlatego sama bryła ma nadal prosty kształt nawiązujący do stodoły.

Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house
Old farm buildings adapted for the new Slonsko Chalpa house

The wood cladded façade was pierced with large, irregular openings to let in as much daylight as possible. The cube-type house adjacent to the barn was entirely painted gray and arranged as a guest house.

PROJECT: Slonsko Chalpa (Silesian House in local dialect)
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Małgorzata Wawrzynek, Anna Kazecka
COMPLETION: January 2020
AREA: 
PHOTOS: Patryk Lewiński

Elewacja została wykonana z drewna i jest "podziurawiona" dużymi, nieregularnymi otwarciami, aby maksymalnie doświetlić wnętrze. Sąsiadujący ze stodołą dom typu kostka, został zaaranżowany na dom gościnny, a jego elewację pomalowany na kolor szary.

PROJEKT: Ślonsko Chałpa
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Małgorzata Wawrzynek, Anna Kazecka
ZREALIZOWANY: Styczeń 2020
POWIERZCHNIA: 
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński