Stary Browar

Stary Browar and mode:lina™ are responsible for a small revolution in Atrium. The guests can now visit a revamped food court floor. This remodeling is the first of some large-scale changes which will take place in Stary Browar, and which are overseen by mode:lina™ team.
 
Keeping in mind that Poznań constantly develops and the city centre receives new visitors, Stary Browar decided to look for solutions which would enhance their guests’ experience. Stary Browar builds on having an exceptional space and the image it has enjoyed for years, based on its unique architecture, works of art and buzzing urban spaces, and it now adds further city and people-friendly solutions.

 

Stary Browar i mode:lina™ twórcami małej rewolucji w Atrium. Od teraz na gości czeka piętro gastronomiczne w zupełnie nowej odsłonie. Zrealizowana przebudowa to jednocześnie pierwsza z dużych zmian w Starym Browarze, nad których projektem czuwa ekipa z mode:lina™.

Obserwując ciągły rozwój Poznania i coraz większą obecność nowych osób w centrum miasta, Stary Browar rozpoczął poszukiwania rozwiązań, które sprawią, że klienci poczują się w jego przestrzeniach jeszcze lepiej. Wykreowaną przez lata wyjątkową przestrzeń i wizerunek miejsca z unikalną architekturą, dziełami sztuki i tętniącymi życiem miejskim przestrzeniami Stary Browar rozszerza o kolejne doświadczenia przyjazne miastu i jego mieszkańcom.

The first modification comes in a form of a food court in Atrium, created in cooperation with mode:lina™. It matches the changes that happen in our life, as well as changing customer preferences. The new food court in Stary Browar’s Atrium is inspired by the energy of urban life and meets the requirements of the “eat & go” formula. The redone food court is a diversified space, characterised by a light style, and inspired by modern home kitchens.

Pierwszą ze zmian jest stworzona we współpracy z biurem mode:lina™ przestrzeń foodcourtu w Atrium, która w swojej nowej formie odpowiada na przemiany zachodzące w naszym życiu oraz zmieniające się zwyczaje konsumpcyjne. Nowy strefa gastronomiczna w Atrium Starego Browaru inspirowana jest energią urban life oraz sprzyja formule eat & go. Odświeżony foodcourt to także zróżnicowana przestrzeń o lekkiej formie inspirowana stylistyką nowoczesnych domowych kuchni. 

The whole design is very ‘social’, conducive to good mood and to openness to others, and at the same time it gives comfort and a feeling of safety – says Renata Gralec, Director of Stary Browar Centre.

Cały design jest bardzo socjalny, sprzyja dobremu nastrojowi i otwartości na innych, a jednocześnie daje poczucie bezpieczeństwa – podkreśla Renata Gralec, Dyrektor Centrum Stary Browar.

Materials catch the eye in a natural way, and people also remember their experiences thanks to the sense of touch. That is why, in this new space a range of guest-friendly materials was used. Their composition creates a coherent and vibrant interior, a place you want to spend time in.

Materiały w naturalny sposób przyciągają uwagę, a wrażenia dotykowe są przez ludzi dobrze zapamiętywane. Dlatego w nowej strefie wykorzystywano taką paletę materiałów aby były one dla gości przyjazne, a ich zestawienie tworzyło spójne i żywe wnętrze, w którym chce się przebywać. 

To complete the atmosphere of the new food court, elements which are inspired by important history of Stary Browar were added, with it being an industrial facility and an example of a successful commercialisation of revitalised buildings. Therefore among the furniture, one will find many copper decorations, as a reminder of old brewery equipment.

Atmosferę nowego foodcourtu uzupełniły materiały inspirowane historią, z którą Stary Browar, jako obiekt przemysłowy i światowy wzorzec udanej komercjalizacji zrewitalizowanych budynków, jest tak silnie związany. Wśród mebli można więc odnaleźć wiele miedzianych dekoracji przypominających o starych urządzeniach browarniczych. 

 

Work has also been done at the terrace and in one of the least known, yet open to the public, areas of Stary Browar – Kajówka. Its name comes from the surname of the author of the food court’s first décor – Ryszard Kaja, a recognised scenographer, painter and graphic designer. Hence, Kajówka’s interior is lit up by a neon sign with the artist’s signature, and on the walls there are 115 postcards from his cult series of posters on Poland.

Zmiany sięgnęły także na taras oraz do jednego z mniej znanych, a publicznie dostępnych zakątków Starego Browaru – Kajówki. Jej nazwa nawiązuje do autora pierwszego wystroju foodcourtu, Ryszarda Kai, cenionego scenografa, malarza oraz grafika. Dlatego też wnętrze Kajówki rozświetla neon z podpisem artysty, a ściany pokrywa 115 pocztówek z jego kultowej serii Plakat-Polska. 

PROJECT: Stary Browar - Atrium foodcourt
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Warzynek
LOCATION: Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań
COMPLETION: August 2018
AREA: 450 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński

 

PROJEKT: foodcourt Stary Browar - Atrium
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Warzynek
LOKALIZACJA: Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań
ZREALIZOWANY: Sierpień 2018
POWIERZCHNIA: 450 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński