Tymianek Cafe

A completely new formula of the cafe has appeared on the map of Poznan - Tymianek. The architects had only one purpose during the design process - to create a friendly space for children… and of course for their parents! Tymianek is a multifunctional space including cafe, shop, workshop and certainly a playground, all of this on 85m2 of area.

Na mapie Poznania pojawiła się zupełnie nowa formuła kawiarni – Tymianek. Przy projektowaniu architektom przyświecał jeden cel – stworzenie przyjaznej przestrzeni dla rodziców z dziećmi. Tymianek to wielofunkcyjna przestrzeń – kawiarnia, sklep, przestrzeń warsztatowa i duża powierzchnia do zabawy – a to wszystko na 85 m2.

The central point of the place is kitchen, where meals are being prepared before parents eyes specially for their kids. Large kitchen island is in fact a combination of three different functions - place for preparing meals, small kitchen intended for children’s games and boxes filled with countless number of toys.

Centralnym punktem lokalu jest kuchnia, w której na oczach rodziców powstają posiłki dla ich pociech. Duża wyspa kuchenna to w rzeczywistości połączenie trzech rożnych funkcji – miejsca do przygotowywania posiłków, małej kuchni przeznaczonej do zabawy dla dzieci oraz regału na pudełka z niezliczoną ilością zabawek.

The natural consequence of combining a large variety of functions was setting up the comfort zones via wooden booths and creating a relevant acoustic conditions - therefore, there is a special upholstering on the walls, which functions as an acoustic panel.

However, the principal function of the cafe, is that children are before parents eyes during meals - gaps in the walls in the shape of houses serve this particular purpose exquisitely. They are also a perfect addition to children’s games!

Naturalną konsekwencją połączenia wielu funkcji było wydzielenie komfortowych do siedzenia stref poprzez drewniane boksy i stworzenie odpowiednich warunków akustycznych - stąd na ścianach specjalna tapicerka działająca jak ekran akustyczny.

Najważniejsze jednak, że rodzic w Tymianku może cały czas mieć na oku swoje pociechy podczas posiłku - doskonale służą temu prześwity w ścianach w kształcie domków, które są też idealnym miejscem do zabawy dla dzieci. Projekt wnętrza powstał pod okiem pracowni mode:lina™

PROJECT: Tymianek
DESIGN : mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Szymańska
COMPLETION: April 2016
LOCATION: ul.Katowicka 81C/105, Poznań
AREA: 85 m2
PHOTOS: Marcin Ratajczak, Katarzyna Kitajgrodzka Flarra.pl
COMMUNICATION STRATEGY: Minima Advertising People

PROJEKT: Tymianek
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Szymańska
ZREALIZOWANY: Kwiecień 2016
LOKALIZACJA: ul.Katowicka 81C/105, Poznań
POWIERZCHNIA: 85 m2
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak, Katarzyna Kitajgrodzka Flarra.pl
COMMUNICATION STRATEGY: Minima Advertising People