Urban Forester House

Newly built terraced house still in raw state fell into the hands of Poznań based architects from mode:lina™ just in time, because it turned out that:

“These structural concrete elements are just beautiful!”

Świeżo zbudowany dom szeregowy w stanie surowym trafił do architektów z mode:lina™ w idealnym momencie, bo okazało się, że:

“Te betonowe elementy konstrukcyjne są przepiękne!”

The lack of any walls immediately gave future users an overview of the ground floor space.

“We love open space but is has to be cosy. We also like raw materials but they need to get some warm natural accents because of our small child. Do you think there's still room for some furniture we inherited from our parents?”

Brak jakichkolwiek ścian od razu dał przyszłym użytkownikom pogląd na sporą przestrzeń jaką tworzy parter:

“Lubimy otwarte przestrzenie, ale muszą być przytulne. Lubimy też surowe materiały, ale muszą być ocieplone naturalnymi elementami, ze względu na małe dziecko. Czy w tym wszystkim znajdzie się miejsce na kilka mebli, które odziedziczyliśmy po rodzicach?”

In order to bring more nature into this urban house, floor in the living room was covered with cowhide and bathroom sliding door are raw MDF with old plank print. The owner was really enthusiastic about the idea of making a tree branch chandelier:

“It can not be just any branch! I will bring one from the place where I used to spend my childhood holidays.”

Aby przybliżyć miejski domek natury podłogę w salonie pokryły bydlęce skóry, a przesuwne drzwi do łazienek zostały wykonane z surowej płyty MDF z nadrukiem imitującym stare deski. Propozycja zawieszenia nad stołem w jadalni żyrandola z gałęzi również spotkała się z niekrytym entuzjazmem pana domu:

To nie może być byle jaka gałąź! Przywiozę ją z miejsca, gdzie spędzałem wakacje w dzieciństwie!”.

Even purely functional aspects are matching the overall atmosphere of the house.

Nawet czysto funkcjonalne aspekty zostały podporządkowane klimatowi domu.

“(He) We have a growing collection of books. The collection of clothes grow too (fast!)
(She) Yes, I want my wardrobe in my bedroom and it need to be very special.”

“- Mamy mnóstwo książek i kolekcja stale rośnie. Kolekcja ciuchów też cały czas rośnie!
- Tak, garderobę chciałabym mieć w sypialni i musi być czymś wyjątkowym.”

The wardrobe gets closer to nature too as it looks like a mysterious forrest with hidden doorway (the mirror).

“This house feels like a forester close to the city centre.”

Garderoba również nawiązuje do motywu lasu, gdzie lustro jest tajnym wejściem.

“Czujemy się jak w leśniczówce blisko centrum miasta.

PROJECT: Urban Forester
DESIGN: mode:lina
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak
LOCATION: Poznań
AREA: 120 m2
COMPLETION: 2012
PHOTOS: Marcin Ratajczak, Ayuko Studio

PROJEKT: Dom jednorodzinny Urban Forester
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 120 m2
REALIZACJA: 2012
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak, Ayuko Studio