VÈLO7

VÈLO7 is a group of bicycle enthusiasts who want to share their passion with others. Interested in offering best quality bicycles to their customers, they have decided to create a unique place that would reflect their common fascination. This job was entrusted to a befriended studio – mode:lina™.

"We are crazy about bicycles. We can race, ride and ramble on about them all the time. Bicycles definitely get us going."  – VÈLO7

VÈLO7 to pozytywnie zakręceni na punkcie dwóch kółek ludzie, którzy swoją pasją dzielą się z innymi. Oferując swoim Klientom najwyższej jakości rowery postanowili przygotować dla nich również wyjątkowe miejsce, które tę pasję będzie odzwierciedlało. Zadanie to powierzyli zaprzyjaźnionej pracowni mode:lina™.

"Ścigamy się, jeździmy, jesteśmy zakręceni na ich punkcie, spieramy się o nie dniami i nocami. Zdecydowanie kręcą nas dwa kółka." - VÈLO7

The cyclists needed a multifunctional space which could easily accommodate the functions of a bike shop, service and repair and a place for bike testing. Knowing that in VÈLO7 it is all about two-wheelers, our designers tapped into bicycle inspirations.

Cykliści potrzebowali wielofunkcyjnej przestrzeni, w której swobodnie będą przenikać się sklep rowerowy, serwis oraz miejsce do testowania rowerów. Wiedząc, że w VÈLO7 wszystko kręci się wokół dwóch kółek, projektanci stylistykę wnętrza podporządkowali rowerowym inspiracjom.

 

Apart from bicycle inspirations, the designers also applied the visual identification of the brand and its logo  created by Minima Advertising People™. As the brand is owned by genuine enthusiasts, their passion and commitment had to be reflected already at the graphic level. The black-and-white interior matches the visual representation of VÈLO7, while the dividing lines and lighting refer to its triangular logo.

Oprócz kolarskich inspiracji, projektanci sięgnęli także do identyfikacji wizualnej VÈLO7 i jej logotypu, za które odpowiedzialna jest Agencja Minima Advertising People™. Marka należy do prawdziwych entuzjastów, dlatego też pasja i zaangażowanie miały być wyczuwalne już na poziomie projektów graficznych. Utrzymanie wnętrza w czarno-białej kolorystyce odpowiada przygotowanej identyfikacji, a linie podziałów oraz oświetlenie nawiązują do trójkątnego logotypu.

The triangular forms and slant surfaces used throughout the interior refer to the shape of the bicycle frame. Its characteristic geometry was also translated into specially designed bike racks, which resulted in additional space for bike presentation.

Pojawiające się w całym wnętrzu trójkątne formy oraz skosy to bezpośrednie nawiązanie do kształtu ramy rowerów. Jej charakterystyczna geometria została przełożona także na specjalnie zaprojektowany przez projektantów wieszak, dzięki któremu uzyskano dodatkowe miejsce prezentacji rowerów.

The ground plan of the entire store provides for the ultimate, albeit slightly concealed, cycling-related element. The respective zones are divided in a way that resembles a bicycle wheel with the display zone located in the centre (the hub) and converging lines representing the spokes. The interior has a dynamic form which is to reflect the rhythm of bicycle races.

Ostatni, nieco ukrytym, elementem odwołującym się do kolarstwa jest sam rzut całego sklepu. Przechodzące przez całe wnętrze podziały stref przypominają rowerowe koło z centralnie umieszczoną ekspozycją (piastą) oraz zbiegającymi się do niej liniami – szprychami. Dynamiczna forma wnętrza ma także za zadanie przywodzić na myśl rytm kolarskich wyścigów.

PROJECT: VÈLO7 Cycle Shop and Workshop
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk
LOCATION: Poznań, ul. Głogowska 125
COMPLETION: August 2017
AREA: 100 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński
COMMUNICATION STRATEGY: Minima Advertising People™

PROJEKT: VÈLO7 sklep rowerowy oraz warsztat
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk
LOKALIZACJA: Poznań, ul. Głogowska 125
ZREALIZOWANY: Sierpień 2017
POWIERZCHNIA: 100 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński
COMMUNICATION STRATEGYMinima Advertising People™