Volkswagen Home

Volkswagen has always been a truly visionary brand with a penchant for design. In this ever changing world, where new technologies rapidly transform the style of living and customers’ expectations, Volkswagen decided to create a unique project, Volkswagen Home, and invited mode:lina™ studio architects from Poznań to design it. 

Volkswagen Home is like no other known car showroom. Using the 200 square meters space, mode:lina™ studio designers created an intimate area which combines a homely atmosphere with solutions inspired by Volkswagen style.

 

Volkswagen to marka od zawsze na wskroś wizjonerska z mocnym zacięciem w kierunku designu. W świecie, który coraz szybciej się zmienia, w którym nowe technologie z zawrotną prędkością przeobrażają styl życia ludzi i oczekiwania klientów, Volkswagen postanowił stworzyć wyjątkowy projekt – Volkswagen Home - do którego zaprojektowania koncern zaprosił architektów z poznańskiego biura mode:lina™

Volkswagen Home to salon diametralnie inny niż dotychczas znane duże salony samochodowe. Na 200 m2 powierzchni, architekci z biura mode:lina™ stworzyli kameralną przestrzeń, w której połączyli domową atmosferę z rozwiązaniami inspirowanymi liniami stylistycznymi Volkswagena.

 

Volkswagen Home is a new philosophy of presenting Volkswagen cars, and it premieres on the Polish automotive market. In a prestigious Karolkowa Business Park in Warsaw, mode:lina™ studio designed the first such Volkswagen concept store in the world. The energy of the city of Warsaw is an ideal match to the design of Volkswagen newest cars – also full of energy, vibrant and ideally in line with the city and its vibe. Volkswagen gives its users a sense of security, and being in the car feels like home.

Za nazwą Volkswagen Home kryje się nowa filozofia prezentacji aut Volkswagena, której premiera ma miejsce na polskim rynku motoryzacyjnym. W prestiżowej przestrzeni Karolkowa Business Park w Warszawie, pracownia mode:lina™ zaprojektowała pierwszy tego typu concept store spod znaku Volkswagena na świecie. Energia Warszawy idealnie odzwierciedla design najnowszych modeli samochodów Volkswagena - pełnych energii, żywiołowych i idealnie wpisanych w przestrzeń miejską. Volkswagen daje swoim użytkownikom poczucie bezpieczeństwa, a w jego wnętrzu czujemy się jak we własnym domu.

The style of Arteon models and the new T-Roc can also be seen in the showroom’s lighting. Its form employs a new design lines seen in Volkswagen latest cars. 

Stylistkę modeli Arteon oraz najnowszego T-Roc klienci Volkswagena odnajdą także w oświetleniu salonu, którego forma wykorzystuje nowe linie projektowe wdrażane w najnowszych samochodach Volkswagena.

mode:lina™ designers coupled the use of wood and artificial moss in the showroom with filling the space with elements relating to the style and technology of Volkswagen and its flagship car models. A wall made of horizontal long panels is modelled on the characteristic grille in Volkswagen Arteon, the precursor of changes when it comes to Volkswagen cars design.

W parze z wykorzystaniem drewna i mchu w przestrzeniach salonu, projektanci z pracowni mode:lina™ wypełnili wnętrze elementami odwołującymi się do stylistyki oraz technologii samej marki Volkswagen i jej sztandarowych modeli samochodów. Biegnąca przez wnętrze konstrukcja ściany z poziomych profili odwzorowuje charakterystyczną rzeźbę grilla Volkswagena Arteon – prekursora zmian w projektowaniu samochodów przez Volkswagena.

PROJECT: Volkswagen Home concept store
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Szymańska
LOCATION: ul. Karolkowa 30, Warsaw
COMPLETION: 28th October 2017
AREA: 200 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński, Paweł Konarzewski

PROJEKT: concept store Volkswagen Home
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Szymańska
LOKALIZACJA: ul. Karolkowa 30, Warszawa
ZREALIZOWANY: 28 października 2017
POWIERZCHNIA: 200 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński, Paweł Konarzewski