Meble VOX Store

„A change is a moment when you have the courage to think in a different way. Human needments are being changed at on unprecedented pace” - Meble VOX decided to open up to a new form of trade in shopping malls. Designers from mode:lina™ helped them to realize the idea of global creative thinking about the consistent VOX brand.

„Zmiana to moment, kiedy masz odwagę pomyśleć inaczej. Ludzkie potrzeby zmieniają się obecnie w niespotykanym tempie.” - Meble VOX postawił otworzyć się na nowe formy sprzedaży w galeriach handlowych. Projektanci z pracowni mode:lina™ pomogli VOX w realizacji idei globalnego myślenia o marce oraz tworzeniu spójnego brandu.

The architects, thanks to a market survey, designed a clear functional scheme. The wide passage gives ease of motion and the rooms situated along it are a furniture exhibition. There are a lot of home accessories in the passage to buy.

Badania rynku pozwoliły projektantom stworzyć jasny schemat funkcjonalny. Szeroki korytarz ułatwia komunikację, a pokoje po bokach są ekspozycją meblową. W korytarzu jest także dużo dodatków i akcesoriów, które można kupować.

Freedom begins at home”

The shop front resembles home thanks to the characteristic structure. It attracts the client's attention and stands out from the other shops

The idea and form of the store translate into the following VOX projects – Cologne fairs pavilion and Human Touch Group's pavilions in Poznań and Łódź.

„Wolność zaczyna się w domu”

Elewacja estetyką nawiązuje do domu dzięki charakterystycznej konstrukcji. Jednocześnie przyciąga ona uwagę klienta i wyróżnia się na tle innych witryn.

Forma i zamysł sklepu przekłada się na kolejne realizacje dla VOX – pawilon na targach w Kolonii oraz pawilonów dla Human Touch Group w Poznaniu oraz w Łodzi.

The change was tremendous. The huge space of showrooms had to be changed for small shop spaces in shopping malls.

The architects, thanks to a market survey, designed a clear functional scheme. The wide passage gives ease of motion and the rooms situated along it are a furniture exhibition. There are a lot of home accessories in the passage to buy.

Zmiana była diametralna. Dużą przestrzeń showroomów trzeba było zamienić na niewielką przestrzeń sklepów w galerii handlowej.

Badania rynku pozwoliły projektantom stworzyć jasny schemat funkcjonalny. Szeroki korytarz ułatwia komunikację, a pokoje po bokach są ekspozycją meblową. W korytarzu jest także dużo dodatków i akcesoriów, które można kupować.

PROJECT: Meble VOX store
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
COMPLETION: 2015
LOCATION: Poznań Plaza Shopping Mall
AREA: 110 m2
PHOTOS: Marcin Ratajczak

PROJEKT: Sklep Meble VOX
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
ZREALIZOWANY: 2015
LOKALIZACJA: Poznań Plaza
POWIERZCHNIA: 110 m2
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak