YES urban pop-up store

The YES jewellery company introduces a new kind of shopping format and opens its first pop-up store. The one-of-a-kind YES pop-up store, created by the mode:lina™ -  Poznań-based architectural studio, has settled in Gdynia. The values of the jewellery brand: rebellion, courage and authenticity are all reflected in this project. As declared by the design team:

In one object we have combined two wonderful art fields - architecture and noble craftsmanship of the YES brand - says Anna Kazecka-Włodarczyk, the pavilion designer.

Marka biżuteryjna YES wprowadza nowy format sklepu i otwiera swój pierwszy pop up store. Pierwszy pop up store YES, zaprojektowany przez poznańskie studio architektoniczne mode:lina™, zagościł w Gdyni. Jego wygląd odzwierciedla wartości wyznawane przez markę biżuteryjną: bunt, odwagę i autentyczność.

Połączyliśmy w jednym obiekcie dwie wspaniałe dziedziny sztuki - architekturę oraz szlachetne rzemiosło marki YES - mówi Anna Kazecka-Włodarczyk, projektantka pawilonu.

Pop Up YES
Pop Up YES

During the creation process, we were inspired by jewellery, creating a place alluding to the works of goldsmiths. The facade of the container has been covered with over two hundred metal cable trays, usually found under the ceilings of office buildings. Openwork trays, painted in gold or green, gain nobility, becoming a prominent decoration of the pavilion.

Podczas projektowania inspirowaliśmy się jubilerstwem, tworząc obiekt nawiązujący do dzieł spod ręki złotników. Elewacja kontenera pokryta została ponad dwustoma metalowymi korytkami kablowymi, które zazwyczaj możemy znaleźć pod stropami w biurowcach. Ażurowe korytka, po pomalowaniu na kolor złoty lub zielony zyskują na szlachetności, stając się błyszcząca ozdobą pawilonu.

Pop Up YES
Pop Up YES
Pop Up YES

In the metal façade, we cut out round shapes in contrast to the sharp edges. The openings are highlighted with golden frames illuminated at night. The entire design is complemented by stone and rounded mirrors. We tried to make the elements of architecture alike the details and forms of the jewellery produced by YES. The external shapes of the pavilion smoothly blend into the interior design, forming a coherent whole. Colours and materials identifying the brand lay the finishing touches to the entire design.

W metalowej elewacji powycinaliśmy obłe kształty, w kontraście do ostrych krawędzi. Otwarcia zostały podkreślone złotymi ramami, podświetlanymi nocą. Całość projektu uzupełnia kamień na elewacji i zaokrąglone lustra. Staraliśmy się, aby elementy architektury nawiązywały do detali i form produkowanej przez Yes biżuterii. Zewnętrzne kształty pawilonu płynnie przechodzą w projekt wnętrza, stanowiąc spójną całość. Uzupełnieniem konceptu jest kolorystyka i materiały identyfikujące markę.

Pop Up YES

PROJECT: YES urban pop-up store
INVESTOR: Biżuteria YES
LOCATION: plac Grunwaldzki 1, Gdynia
COMPLETION: August 2022    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk   
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: YES urban pop-up store
INWESTOR: Biżuteria YES
LOKALIZACJA: plac Grunwaldzki 1, Gdynia
REALIZACJA: Sierpień 2022    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk   
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński